Forebyggelsespuljen

Forebyggelsespuljen

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forebyggelsespulje har primært til formål at give udsatte børn og unge mulighed for at være en del af fritidslivet.

Forældre, fagpersoner, forældrebestyrelser og fritidsinstruktører kan søge om økonomisk støtte fra puljen. Puljen udgør 270.000kr årligt, der deles i to - én for forårssæsonen og én for efterårssæsonen.

Et fritids- og foreningsliv er for alle børn og unge. Derfor kan forældre, der har brug for en økonomisk håndsrækning søge om støtte til deltagerbetaling eller til betaling af det udstyr, som det kræver, for at være med i en fritids- og foreningsaktivitet.

Puljen er lukket for ansøgninger

Vi er igang med at lave nye retningslinjer for puljen. Vi forventer, at puljen åbner op igen til efteråret 2024.

Formålet med puljen er at iværksætte en hurtig og tidlig indsats, og på den måde tage hånd om et barn eller ungt menneske, som er i en begyndende dårlig udvikling.

Der kan ansøges om midler til udsatte børn og unge 0-18 år af:

 • Forældre

 • Fagpersoner, som arbejder med børn og unge

 • Rådgivere

 • Lærere

 • Pædagoger

 • Skoleledere

 • Dagtilbudsledere

 • Sundhedsplejersker

 • PPR

 • UU-vejledere

 • Trænere og ledere i idrætsforeninger

 • Forældrebestyrelser

Der kan søges om økonomisk støtte til udsatte børn og unge i alderen 0-18 år.

Du kan søge om økonomisk støtte til forskellige aktiviteter og udstyr, eksempelvis:

 • børn og unges fritidsaktiviteter, herunder kontingenter*
 • udstyr i forbindelse med fritidsaktiviteter
 • betaling af diverse sommerferieaktiviteter
 • aktiviteter i de kommunale junior- og Ungdomsklubber
 • ung til ung-projekter.

*Tilskuddet til kontingenter og undervisning kan ikke overstige 2.500kr pr. sæson, pr. barn

Ansøgningsskema til forældre

Puljen er lukket for ansøgninger. Vi er igang med at lave nye retningslinjer for puljen. Vi forventer, at puljen åbner op igen til efteråret 2024.

 

Du søger om økonomisk støtte til dit barn ved at udfylde det digitale ansøgningsskema.

Du skal bruge MitID, når du udfylder ansøgningen.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for 14 arbejdsdage.

Søger du om udstyr til barnet, og bliver din ansøgning godkendt, er du som ansøger ansvarlig for at indkøbe udstyret (f.eks. et par fodboldstøvler).

På den godkendte ansøgning vil du blive oplyst EAN-nummer, som du kan anvende i den butik, hvor du køber udstyret.

Du har også mulighed for selv at betale i butikken og derefter få beløbet refunderet. I dette tilfælde skal du sende sende kvitteringen til forebyggelsespuljen@hjoerring.dk.

Ved betaling af kontingenter, skal du tage kontakt til foreningen, og bede dem sende en opkrævning til Forebyggelsespuljen på EAN 5798003596655.

Faktura eller kvittering skal sendes til Forebyggelsespuljen inden for en måned efter modtagelsen af bevillingsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at der gennem Forebyggelsespuljen kan ydes tilskud til én aktivitet pr. sæson.

Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte:

Forebyggelsespuljen@hjoerring.dk

 

 

Fagpersoner

Puljen er lukket for ansøgninger. Vi er igang med at lave nye retningslinjer for puljen. Vi forventer, at puljen åbner op igen til efteråret 2024.

 

Du skal sende det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema til: forebyggelsespuljen@hjoerring.dk.

Fagpersoner kan ikke søge digitalt, medmindre de udfylder den digitale ansøgning sammen med forældrene, hvor forældrene er logget ind med Nem-ID.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for 14 arbejdsdage.

Søger du om udstyr til barnet, og bliver din ansøgning godkendt, er du som ansøger ansvarlig for at indkøbe udstyret (f.eks. et par fodboldstøvler).

På den godkendte ansøgning vil du blive oplyst EAN-nummer, som du kan anvende i den butik, hvor du køber udstyret.

Du har også mulighed for selv at betale i butikken og derefter få beløbet refunderet. I dette tilfælde skal du sende sende kvitteringen til forebyggelsespuljen@hjoerring.dk 

Ved betaling af kontingenter, skal du tage kontakt til foreningen, og bede dem sende en opkrævning til Forebyggelsespuljen på EAN 5798003596655.

Faktura eller kvittering skal sendes til Forebyggelsespuljen inden for en måned efter modtagelsen af bevillingsbrevet.

Vi gør opmærksom på, at der gennem Forebyggelsespuljen kan ydes tilskud til én aktivitet pr. sæson.

Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte:

Forebyggelsespuljen@hjoerring.dk

 

Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte:

Forebyggelsespuljen@hjoerring.dk

Hjørring Kommune tlf.: 7233 3333