PPR Plus – hjælp til SPS

PPR+ er en enhed under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der hjælper unge med psykiske vanskeligheder i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

PPR+ kan hjælpe unge med råd og vejledning til at søge specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelsen samt tilbyde at lave en psykologudtalelse. Udtalelsen kan være en vigtig del af dokumentationsgrundlaget for at kunne søge specialpædagogisk støtte (SPS) på baggrund af en psykisk funktionsnedsættelse.