Nyt lægehus i Hirtshals

I november 2021 stod byggeriet af det nye lægehus klar til ibrugtagning. Der var officiel overdragelse af nøglerne til lægerne den 12. november 2021, hvor alle med beundring kunne se det færdige hus.

Lægerne i Hirtshals kunne fra 1. december 2021 byde deres 9.000 patienter fra Hirtshals og omegn velkommen i de flotte nye rammer.

Lægehuset er indrettet med 18 konsultationsrum, to venteområder og fine personalefaciliteter. Med den centrale placering i Hirtshals og tæt på offentlig transport, er det nemt for både patienter og medarbejdere at komme til og fra lægehuset.

I løbet af foråret vil lægerne afholde et åbent hus-arrangement, hvor alle interesserede får mulighed for at få et kig ind i det nye lægehus.

Finansieringen af byggeriet kommer delvist fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge- og sundhedshuse og fra Hjørring Kommune. Lægehuset er ejet af Hjørring Kommune og lægerne i Hirtshals lejer huset af kommunen.

Baggrunden for at lave et nyt lægehus er, at Hirtshals er udpeget som et lægedækningstruet område. Det betyder, at det er udfordrende at få nye læger til byen. Forhåbningen er, at det nye lægehus kan være med til både at fastholde og tiltrække nye læger til Hirtshals. Lægerne i Hirtshals er efter indflytningen i de nye rammer klar til at tage imod nye lægekollegaer.

Er du Hirtshals’ nye familielæge?

Se mere om de spændende muligheder i lægehuset i Hirtshals i denne video:

Tirsdag den 18. maj 2021 var der rejsegilde på det kommende lægehus for 9000 borgere i Hirtshals.

Til rejsegildet deltog håndværkere, entreprenører, rådgivere, Byråd, Bygherreudvalg og lægerne i Hirtshals. Per Møller, Formand for Bygherreudvalg og SÆH-udvalg, indledte rejsegildet og udtrykte bl.a. en forhåbning om, at lægehuset bliver et trækplaster for at tiltrække nye læger til Hirtshals.

Byggeriet er nu kommet så langt, at det endelige resultat og datoen for, hvornår det kan tages i brug, er til at få øje på. Lægehuset står efter planen færdigt i begyndelsen af oktober.

Hvis du bor i nærheden af Hirtshals, kan du følge med i byggeriet på nærmeste hold og lægge vejen forbi – så kan du ved selvsyn se, hvor godt byggeriet spiller sammen med det gamle rådhus og den omkringliggende by.

Du kan læse mere om rejsegildet i nedenstående artikel af Nordjyske:

Artikel fra Nordjyske

Du kan også høre Skaga FMs reportage fra rejsegildet via følgende link:

Skaga FM fra rejsegildet

Fredag den 12. november 2021 fik lægerne nøglen til det nye lægehus ved en officiel nøgleoverdragelse.

Til arrangementet deltog Byrådet, lægerne i Hirtshals og repræsentanter fra Arkitektfirmaet Hovaldt. Per Møller, formand for både Bygherreudvalg og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overrakte nøglen til lægerne med ordene om, at nøglen er et symbol på det gode samarbejde og det fælles mål – nemlig at lægehuset kan blive trækplaster for at tiltrække nye og yngre læger til Hirtshals.

Efter nøgleoverdragelsen går lægerne i gang med at indrette lægehuset, og de første patienter behandles i huset den 1. december 2021. Lægerne vil i begyndelsen af det nye år afholde et åbent hus-arrangement, hvor alle interesserede får mulighed for at få et kig ind i det nye lægehus.

Hør SkagaFMs interview med Per Møller efter nøgleoverdragelsen her:

Kontakt

Lena Bisgaard
Projektleder

Kontakt

Henrik Bøgeskov Lolholm
Projektchef