SSP Udvalget

SSP Udvalget


SSP- Udvalget er det strategisk styrende og koordinerende øverste led i kommunens SSP organisation. Udvalget arbejder ikke med enkeltsager. SSP samarbejdet er forankret hos Kommunen i Børne- familieområdet, under PPR. Leder af PPR Gitte Clausen Jensen, er også leder af Kommunes del af SSP Samarbejdet.

SSP- Udvalgets formål er at sikre at der findes planer og indsatser der forebygger ungdomskriminalitet samt forebyggelse af unges uhensigtsmæssige forbrug af rusmidler.
SSP- Udvalget refererer til Lokalrådet for Hjørring Kommune.

To Politikere fra Børne- Skole og Uddannelsesudvalget er henholdsvis formand og næstformand i Udvalget:

Formand for SSP Udvalget og medlem af Lokalrådet: Mai-Britt Beith (Socialdemokraterne)

Næstformand for SSP Udvalget og suppleant i Lokalrådet: Sven Bertelsen (Socialdemokraterne)

Hjørringskolen og Ungdomsskolen: Steen Rubæk

Grundskolerne: Rasmus Vørs Carlsen

Politiet: Rasmus Edinger

Arbejdsmarkedsområdet: Britt Manniche

Børne- og Familieområdet: Mette Jensen

PPR og SSP: Gitte Clausen Jensen, Mads Haugaard, Anders Høngaard og Mikael Thirup