Indsatsteamet

Formålet med Indsatsteamet er at møde børn, unge og familier med den rette hjælp så tidligt som muligt for at undgå, at vanskeligheder udvikler sig.

Indsatsteamet er en del af en indsatsstrategi i Hjørring Kommune, der har fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats. I Indsatsteamet er der ansat en familiebehandler, en psykolog og en netværksrådgiver. Det er rådgivere fra Familieafdelingen, der henviser til indsatserne. 

Indsatsteamet tilbyder bl.a.

Samtaleforløb for familier

Et samtaleforløb kan være en mulighed for familier, der oplever bekymring for deres barn. Formålet med samtaleforløbet er, at familien i samarbejde med en familierådgiver/psykolog finder frem til, hvordan de bedst muligt hjælper sig selv og deres barn med de vanskeligheder, som bekymrer dem. Læs mere i pjecen, som udleveres til familier, der skal i gang med et samtaleforløb:

Samtaleforløb for familier

Samtaleforløb for familier (udskriftsvenlig)

 

 

Netværksmøder

Netværksmøde kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling. Ved netværksmødet samles alle dem, der har betydning for barnet/den unge og familien og diskuterer, hvilke tiltag der er nødvendige for at barnets/den unges situation kan bedres.

Udskriftsvenlig udgave netværksmøder