Indsatsteamet

Indsatsteamet er en del af en indsatsstrategi i Hjørring Kommune, der har fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats. Familier har selv mulighed for at rette henvendelse til Familie- og Handicapafdelingen, hvis man oplever et behov for rådgivning/støtte. Det er rådgivere fra Familie- og Handicapafdelingen, der vurderer og henviser til indsatsen.

Læs mere

I Indsatsteamet er der ansat en familiebehandler og to psykologer.

Indsatsteamet varetager samtaleforløb med familier, hvor der opleves et behov for rådgivning og vejledning for på bedst mulig måde at kunne hjælpe familien som helhed. Der er på den måde fokus på at støtte op om udvikling, læring og trivsel hos barnet/børnene i familien. Indsatsteamet arbejder ud fra en helhedsorienteret indsats, hvilket i høj grad indebærer, at børn og forældre deltager sammen i samtaleforløbet. Indsatsteamet deltager i tværfagligt samarbejde og netværksmøder med børnehave og skole, hvor det er relevant.

 

Der er tale om forebyggende forløb, hvor bekymringsgrad og familiens ressourcer muliggør at samtaler afholdes på rådhuset i Hjørring. Tidspunkter for samtaler aftales individuelt.

Ring til os

Ring til Familie- og Handicapafdelingen 

72 33 35 05

Skriv til os

Skriv til Familie- og Handicapafdelingen

Sikker sikkert

 

Telefontid

Rådgivers telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 -10:00

Sekretariatets telefontid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 9:00 - 14:00

Personlig henvendelse kun efter aftale.