Støtte- og kontaktkorpset

Støtte- og kontaktkorpset har en række tilbud til børn, unge og familier om støtte til at bryde negative mønstre og få skabt holdbare relationer. Støtte- og kontaktkopset tilbyder desuden støtte til forældre med børn anbragt udenfor hjemmet.

Tilbuddene kræver henvisning fra en rådgiver i Familieafdelingen.

 

Støtte- og kontaktperson til børn og unge

 

Børn og unge op til 18 år, som oplever problemer i deres liv og familie, har mulighed for at få en støtte- og kontaktperson. Formålet er at forhindre, at barnets eller den unges udfordringerne vokser sig større og få skabt nye holdbare relationer og sammenhænge i barnets liv.

En fast støtte- og kontaktperson kan have en begrænset støttefunktion i forhold til fx skolegang. Støttefunktionen kan også være mere omfattende og vedrøre hele barnets eller den unges livssituation. 

 

Kontaktperson til hele familien

Det er muligt at få en kontaktperson til hele familien. Formålet er at bidrage positivt til en samlet løsning på familiens problemer. Samarbejdet med kontaktpersonen skal give familien nye og brugbare handlemuligheder og dermed bryde den negative familiedynamik.

Når der er tilknyttet en kontaktperson til hele familien inddrages eventuelle søskende, men andre familiemedlemmer, som kan bidrage til at nå en ønsket forandring, kan også inddrages.

 

Kontaktperson efter det 18. år

Unge over 18 år har mulighed for at få en fast kontaktperson, der skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse. Målet er, at den unge:

  • begynder på eller gennemfører en ungdomsuddannelse eller alternativt opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Opnår stabile boligforhold
  • Undgår misbrugskriminalitet og selvmord
  • Udvikler stabile relationer til familie og netværk.

 

Støtte til forældre med anbragte børn

Forældremyndighedsindehaveren har mulighed for at få en støtteperson i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse udenfor hjemmet. Formålet med støtten er så vidt muligt at medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen.

Støttepersonens opgaver er:

  • At støtte forældrene i deres samarbejde med kommunen og evt. deltage i møder
  • At hjælpe forældrene med at forstå de regler og love, som kommunen arbejder efter.
  • At hjælpe forældrene med at få et godt samarbejde med anbringelsesstedet.