Voksne med handicap

Voksne borgere med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for hjælp gennem Myndighedsafdelingen

Har du en nedsat funktionsevne fysisk eller psykisk eller særlige sociale problemer, kan du få hjælp og rådgivning hos Myndighedsafdelingen. Myndighedsafdelingen kan visitere dig til f.eks. bostøtte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botilbud.

Tilbud fra Myndighedsafdelingen

Gennem tilbuddene ydes du støtte til at få den bedst mulige trivsel ud fra dine egne forudsætninger og behov på baggrund af de vedtagne kvalitetsstandarder. Hjælpen og støtten er helheds- og tværfagligt orienteret.

Du kan klage over kommunens afgørelse, enten skriftligt eller mundligt - læs mere om dine muligheder her.

Hvis du klager, skal kommunen have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Vær opmærksom på, at klagen skal være modtaget hos os inden lukketid den dag, klagefristen udløber.

Klagen skal indgives til Hjørring Kommune, Myndighed Handicap (se kontaktinformation i boxen til højre på denne side). 
Grunden til, at det er os, der skal have klagen, er, at vi skal vurdere sagen igen, inden den evt. sendes videre. Hvis vi fastholder afgørelsen helt eller delvist, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet.

Nordjysk Socialaftale (den tidligere Rammeaftale) er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet er at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen skal blandt andet sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.

De tilbud der er omfattet af socialaftalen er kendetegnet ved at være højt specialiserede tilbud. Gennem samarbejde sikrer kommunerne og regionen, at det specialiserede social- og specialundervisningsområde koordineres, styres og udvikles. Det er vigtigt for hele området, men særligt i forhold til små og komplekse målgrupper.

Nordjysk Socialaftale omfatter alle regionale sociale tilbud og de kommunale sociale tilbud, som anvendes af flere kommuner end driftsherren. Aftalen er toårig.

Du finder Nordjysk Socialaftale 2021-2022 her...

Du kan læse mere om Nordjysk Socialaftale her...

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Klik her for flere oplysninger og ansøgning...

Kontakt

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Handicap