SSP Uddannelsesnetværket

SSP Uddannelser

Actioncard til håndtering af unges brug af ulovlige rusmidler:


Actioncard for håndtering af ulovlige rusmidler

 

 

SSP Uddannelsesnetværket består af:

Anders Ove Brønner, Handelsskolens Grunduddannelse, Hestkærvej
Mail: aob@eucnord.dk
Tlf. 72246284

Gitte Villadsen, Handelsgymnasiet, EUC Nord
Mail: giv@eucnord.dk

Jesper Schou Christensen, Specialskolen for voksne
Mail: jesper.Schou.christensen@hjoerring.dk

Marianne Raabjerg, Specialskolen for voksne
Mail: marianne.raabjerg@hjoerring.dk

Johnny S. Lundberg, Hjørring Gymnasium og HF
Mail: JC@hj-gym.dk
Tlf. 31618172

Kristian Bank Møller, Hjørring Gymnasium og HF
Mail: kbm@hj-gym.dk

Knud Erik Sørensen, Handelsgymnasiet, Hestkærvej
Mail: kes@eucnord.dk
Tlf. 72246282

Erik Risager, EUC Nord, M.P. Koefoedsvej
Mail: er@eucnord.dk
Tlf. 72246080

Peter Christiansen, Produktionskolen
Mail: peter@hjps.dk
Tlf. 41936833

Morten Horne, UU Hjørring
Mail: morten.horne@uuvendsyssel.dk
Tlf. 41937638

Sanne Ringbjerg Franzen, Uddannelsesmentor, Jobcenteret
Mail: sanne.ringbjerg.Franzen@hjoerring.dk

Torsten Ussing, Hjørring Ny 10.
Mail: torsten.ussing@skolekom.dk
Tlf. 61705206

Anders Høngaard, SSP- Ungdomskonsulent
Mail: anders.hoengaard@hjoerring.dk
Tlf. 41936927

Mads Hardal Haugaard, SSP- Ungdomskonsulent
Mail: mads.haugaard@hjoerring.dk
Tlf. 41936824

Mikael Thirup, SSP- Ungdomskonsulent
Mail: mikael.thirup@hjoerring.dk
Tlf. 41936844

Kasper Larsen, Det mobile ungeteam
Mail: kasper.larsen@hjoerring.dk
Tlf. 41937624

Maria Gramkow, Det mobile ungeteam
Mail: maria.Gramkow@hjoerring.dk
tlf. 41937623