Til og fra skole

Her kan du se, hvornår dit barn er kørselsberettiget og læse mere om retningslinjerne for kørsel til og fra skole.

Til og fra skole

Hjørring kommune tilbyder kollektiv trafik til alle kommunens borgere uanset alder og bosted. Men typen af transportløsning varierer efter klassetrin og geografi.

Har dit barn langt til skole, er der mulighed for at få gratis kørsel, enten med bus eller Flextrafik. Hvis der ikke er langt eller dit barn eksempelvis har to bosteder, er der alternative løsninger med bus, Plustur og Flextur.

Her på siden kan du se hvilke løsninger, der er tilgængelige, når dit barn er berettiget til gratis kørsel til skole.

Hvis du ønsker mere information om de enkelte løsninger, køretider og aktuel driftsstatus, henvises til rejseplanen.dk og nordjyllandstrafikselskab.dk.

Skolevejen opmåles for hvert enkelt barn som afstanden mellem barnets hjem og undervisningsstedets adresse. Det er den nærmeste vej eller sti, som børnene kan færdes på til fods eller på cykel mellem hjem og undervisningssted, der ligger til grund for målingen.

Da skolevejen måles for hvert enkelt barn, kan børn der bor tæt på grænsen for gratis kørsel opleve, at nabobørn med blot lidt længere skolevej er berettiget til gratis kørsel.

Opmåling af skolevejen følger gældende lovgivning, jf. § 2 i Bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen.

Dit barn bliver kørt gratis til og fra den skole, der hører til jeres distrikt, hvis:

• barnet går i børnehaveklasse - 3. klasse og har længere end 2,5 km. 
• barnet går i 4.-6. klasse og har længere end 6 km. 
• barnet går i 7.-9. klasse og har længere end 7 km. 
• barnet går i 10. klasse og har længere end 9 km. 
• barnet går i børnehaveklasse - 6. klasse og skolevejen er erklæret trafikfarlig.

Hvis dit barn går i specialklasse gælder samme kilometerafstande.

Indskriver du dit barn udenfor skoledistriktet eller på en friskole/privatskole, er der ikke gratis kørsel.

Kørslen er med kollektiv trafik.

Hvis dit barn er kørselsberettiget og ikke modtager buskort, skal du kontakte den skole, dit barn tilhører.

Afstanden til det stoppested, dit barn skal bruge for at komme med bussen, må normalt kun være halvdelen af den afstand, som gør, at dit barn kan få gratis skolekørsel. Der sker en individuel vurdering af det enkelte barn og skolevejen.

Ventetiden på skolen kan være op til 60 minutter før og efter skoletid, men vi forsøger at tilpasse det, så dit barn max. skal vente i 30 minutter hver vej.

Vi forsøger at undgå, at dit barn skal køre i bus i mere end 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

Har I delt forældremyndighed, og bor jeres barn lige meget hos jer begge to, er reglerne for skolekørsel sådan:

  • Bor I begge to i jeres barns skoledistrikt, kan I selv vælge til hvilken af jeres adresser, skolekørslen skal gælde. Skolekørslen kan kun gælde til den ene adresse.
  • Bor kun den ene af jer i det skoledistrikt, hvor jeres barn har folkeregisteradresse, gælder skolekørslen kun til den adresse.

Hvis dit barn er blevet midlertidigt syg eller er kommet til skade, kan barnet få gratis transport mellem jeres hjem og distriktsskolen.

Du skal kontakte skolens kontor, der bestiller sygekørslen for jer. Du skal bede sygehus eller læge om at lave en udtalelse om, at det er nødvendigt, at dit barn bliver kørt til og fra skole. Udtalelsen skal du aflevere på skolen. Samtidig oplyser du skolen om, hvor længe sygekørslen er nødvendig.

Der er særlige regler for sygekørsel til børn, som har valgt en anden skole end distriktsskolen efter 1. august 2012. Disse børn kan kun få dækket de udgifter til sygekørsel, der ville have været til distriktsskolen.

I Folkeskolelovens § 26 kan du læse om afstanden mellem hjem og undervisningssted:

Folkeskoleloven

I tilhørende bekendtgørelse kan du læse om opmåling af skolevejen i § 2, bekendtgørelse nr. 688:

Bekendtgørelser under Folkeskoleloven