Vil I gøre en forskel for et barn

I Hjørring Kommune har vi brug for pleje,-aflastnings og netværksfamilier, der har lyst og overskud til at gøre en forskel for et barn, der har det svært.

Herunder kan I læse mere om, hvad det indebærer og hvordan I bliver godkendt til at være netværksfamilie, aflastningsfamilie eller plejefamilie.

Plejefamilie

Plejefamilie

Som plejefamilie åbner I jeres hjem for et barn, som har haft nogle svære livs- og opvækstbetingelser. Barnet vil indgå som en del af jeres familie og bor dermed hos jer i en kortere- eller længere periode, til tider endda barndommen ud. Som plejefamilie værner man om nogle vigtige opgaver. En særlig opgave er at tilbyde barnet en udviklingsfremmende støtte, derfor arbejdes der med det svære ideal om at rumme plejebarnets tilknytninger, kunsten i at møde barnet med en mentaliserende indstilling i tilknytningsprocessen, arbejdet med barnets daglige netværk, plejeforholdets afslutning samt overgangen til voksenlivet.

Vil I vide mere?:

Lyder det som noget for jer,  så er I velkommen til at kontakte Familieplejespecialet i Hjørring Kommune. Vi står klar til at hjælpe jer med, hvad det vil sige at være ansat som plejefamilie i Hjørring kommune. For at blive godkendt som plejefamilie skal I gennem en ansøgnings- og godkendelsesproces, som I kan læse mere om på socialstyrelsens hjemmeside.

Socialtilsyn Øst står for at godkende plejefamilier i Hjørring kommune og Socialtilsyn Nord står for godkendelsen af familier bosat udenfor Hjørring kommune.

Netværksfamilie

Hvis I kender et barn i jeres familie, omgangskreds eller øvrige netværk, der skal i aflastning eller anbringes, har I mulighed for at søge om, at blive godkendt som netværksplejefamilie for barnet.
En godkendelse vil være betinget af flere forhold, bl.a. relationen mellem jer og barnet og personlige forhold.

Sådan bliver I netværksfamilie
Det er Hjørring Kommunes netværksrådgiver og matchkonsulent, der godkender netværksplejefamilier.
Hvis I ønsker at høre mere om vilkår og godkendelsesproces, kan I læse mere i pjecen Netværksplejefamilier eller I kan kontakte netværksrågiver.

Aflastningsfamilie

Har I lyst til at åbne jeres familie og jeres hjem op for et ekstra barn? Som aflastningsfamilie har I mulighed for at give både barn og forældre en tiltrængt pause i bl.a. weekender og ferier. Som aflastningsfamilie tilbyder i et barn fra en udsat familie muligheden for at skabe nogle gode oplevelser og et trygt holdepunkt i en kortere- eller længere aftalt periode. Barnet vil fortsat være boende hos sine forældre, men vil i en periode af sit liv have behov for varierende rammer, fx en til to weekender om måneden eller i kortere ferieperioder. Ingen børn og familier er ens og derfor søger vi i Hjørring kommune også aflastningsfamilier med forskellige baggrunde, personligheder, ønsker og behov.

Hvem kommer i aflastning og hvad skal I overveje?

Der kan være mange årsager til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det kan være, at der er problemer i enten barnets- eller forældrenes liv. Der kan også være tale om børn med handicap i sådan en grad, at forældre eller søskende har brug for et pusterum i hverdagen. Det at blive aflastningsfamilie er en stor opgave. Derfor er det vigtigt at gøre sig overvejerser forinden omkring det at dele opmærksomheden med familiens egne børn, den sorg og smerte barnet kan bære på samt det at kunne acceptere og støtte barnets forældre, selvom livsvilkårene måske afviger fra familiens normer og værdier.

Sådan bliver I aflastningsfamilie

Hvis I er interesseret i at vide mere, er I velkomne til at kontakte familieplejespecialet for nærmere information.  

Kontakt Netværksrådgiver

Linda Vejby Fynshave

Kontakt Familieplejespecialet

Helle Frederiksen
Maj-Britt Bang
Maria Dahl
Michelle Godt
Elise Hallgreen

Kontakt Udredningsspecialet

Signe Voldsgaard Jakobsen
Teamleder Familieplejespecialet

Håndbog for plejefamilier

I den digitale håndbog for plejefamilier kan I blive klogere på, hvad det vil sige at være plejefamilie i Hjørring Kommune og finde information om vores samarbejde omkring barnet og serviceniveau.

Læs håndbogen her

Kurser for plejeforældre

Vi udbyder en række kurser for plejefamilier og aflastningsfamilier.
Få mere information om de enkelte kurser og tilmeld dig her på siden. 

Oversigt over Kurser:

30. november 2023 -  Foredrag Livet med ADHD - Åben for tilmelding

Referater fra kurser

Referat Dialogmøde 12. april 2023

 

Sådan matches plejefamilier og barn

For at sikre den bedst mulige matchproces mellem det anbragt barn/unge og plejefamilien, har vi samlet denne opgave i Matchfunktionen. I Matchfunktionen er omdrejningspunktet mentalisering og tilknytning for at sikre barnet (og plejefamilien) det mest optimale match, og derved at minimere risikoen for sammenbrud i anbringelsen. Vi ved fra forskningen, at jo bedre mentaliseringsevne hos de primære omsorgspersoner, jo større sandsynlighed er der for tryg tilknytning. 

Læs mere om matchprocessen

Sådan giver vi supervision

Vi arbejder med at kvalitetsudvikle vores supervision til plejefamilier. Fordi vores anbragte børn i dag har større og mere komplekse vanskeligheder og derfor ofte har behov for en behandlingsorienteret tilgang har vi et ønske om at levere en høj faglighed i supervisionsrummet samt adskille hvornår vi laver supervision (her er plejeforældrenes reaktioner og reflektioner i fokus) og hvornår vi giver praktisk råd/vejledning.

Læs mere om hvordan Familieplejespecialet arbejder med supervision

TSOP

Socialstyrelsens 'Tæt støttede opstartsforløb’ er et intensivt støtteforløb til alle plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje - uanset om det er første gang familien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn, idét det Tæt støttede opstartsforløb relaterer sig til den nye anbringelse og det enkelte barn. Som plejefamilie er man jf. Serviceloven forpligtet til at modtage forløbet.

Læs mere om TSOP og Hjørring Kommunes retningslinjer på området her

Udredningsspecialet - hvad er det?

Såfremt myndighedsrådgiver, supervisor eller familien selv vurderer, at almen supervision ikke er tilstrækkelig, kan myndighedsrådgiver i Familie- og Handicapafdelingen henvise til forstærket indsats ved Udredningsspecialet. Udredningsspecialet har også mulighed for, at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse af barnet/ den unge, hvori plejebarnets omsorgsmiljø også vil indgå.

Læs mere om hvad Udredningsspecialet er

Børnelinealen

Børnelinealen er et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder, der er.

Læs mere om Børnelinealen

Se videoen: "Introduktion til børnelinealen"

Se videoen: "Vejledning til børnelinealen"

 

 

Skabeloner

Skabelon til ICS udtalelse

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode til at identificere og beskrive barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Hjørring Kommune anvender denne forskningsbaseret metode i statusudtalelser.

Du kan åbne og udfylde statusudtalelsen  og se vejledning til udfyldelse af statusudtalelsen nedenfor. (Hvis du oplever problemer med at åbne/skrive i dokumenterne, kan du åbne dem via Google Chrome)

ICS statusudtalelse

Se vejledning til  ICS statusudtalelse

Sikker henvendelse til Familieafdelingen

Plejefamiliekontrakt i Hjørring Kommune

Trinfastsættelse og Honorering

Det vejledende serviceniveau for følgeudgifter

Plejefamilier kan søge om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Du kan læse om serviceniveau for følgeudgifter i den digitale håndbog for plejefamilier under afsnittet 'Under anbringelsen – løbende opgaver plejeforholdet ud'

Alt det praktiske - samlet information til plejefamilier