SSP-samarbejdet

SSP Hjørring

SSP-Hjørring er et tværsektorielt samarbejde mellem Skoler, Socialforvaltning og Politiet, heraf forkortelsen SSP.

SSP arbejder målrettet med at forebygge ungdomskriminalitet og risikoadfærd, herunder uhensigtsmæssig brug af rusmidler og grænseoverskridende adfærd på sociale medier blandt børn og unge.