Sygesikring

Sygesikringen giver alle borgere der har bopæl i Danmark, og som er tilmeldt folkeregistret, ret til en række ydelser fra sygesikringen, der er fastsat i sygesikringsloven

Der er forskellige regler for gruppe 1 og 2-sikrede

Ydelserne omfatter blandt andet gratis lægehjælp fra alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger til gruppe 1-sikrede og tilskud til gruppe 2-sikrede. Der ydes også tilskud til medicin, tandlægehjælp, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologhjælp.