Demenskonsulent

Demenskonsulenten kan medvirke ved opsporing, udredning, opfølgning og etablering af tilbud til borgere med demens og deres pårørende. Målet er at sikre et værdigt livsforløb. Tilbuddet kræver ikke en henvisning.

Oplever du eller en af dine nærmeste problemer med hukommelsen?

Hvis du eller en af dine nærmeste oplever problemer med hukommelsen, er du velkommen til at tage direkte kontakt til Hjørring Kommunes demenskonsulenter.

En demenskonsulent kan være behjælpelig med udredning i forhold til begyndende demens, men også i det videre forløb, hvor demenskonsulenten kan have en vejledende, koordinerende og støttende funktion med udgangspunkt i den enkelte borger samt de pårørende. Samtidig har demenskonsulenten et bredt kendskab til de aktiviteter og tilbud, som Hjørring Kommune tilbyder personer med nedsat hukommelse og deres pårørende.

Hjørring Kommune har i alt fem demenskonsulenter som tager på besøg i hjemmene og en demenskonsulent, som er tilknyttet Hjørring Kommunens plejecentre. Du vil få den demenskonsulent tilknyttet, som holder til i dit nærområde. Du er velkommen til at henvende dig direkte til en af os enten telefonisk eller via mail.

Indtast din adresse og find kontaktoplysninger på demenskonsulenten i dit område.

Klik her

 • Koordinering af den samordnede demensudredning af borgere med kognitive svigt
 • Koordinering, vejledning og rådgivning i forbindelse med iværksættelse af og opfølgning på indsatser for borgere med demenssygdomme
 • Koordinering, vejledning og rådgivning af borgere og pårørende
 • Glemsomhed
 • Besvær med at udføre velkendte opgaver
 • Problemer med at finde ord
 • Forvirring vedrørende tid og sted
 • Svigtende dømmekraft
 • Problemer med at tænke abstrakt
 • Vanskeligheder med at finde ting
 • Forandringer i humør og adfærd
 • Ændringer i personlighed
 • Mangel på initiativ