Modtagelse og boligplacering

Modtagelse og boligplacering

Modtagegruppens hovedopgave består i at give borgeren den bedste start som ny borger i kommunen. Når Udlændingestyrelsen inden den sidste dag i måneden, har meldt opholdstilladelse til de borgere, der får ophold i kommunen, bruger modtagemedarbejderen den efterfølgende måned på at klargøre en lejlighed, bestille møbler og sørge alt det praktiske for at overgangen bliver så god som muligt.

Selve modtagelsen

Når dagen for modtagelsen kommer, møder du en modtagemedarbejder på banegården, i lufthavnen eller på et aftalt sted. Inden vi kører til lejligheden, vil vi gerne vise dig de steder vi mener du bør kende til, så du får en lille rundvisning.

Som udgangspunkt forsøger vi at finde en permanent bolig, men det kan ikke altid lade sig gøre. Det betyder at vi må placere nogle borgere midlertidigt i en periode - det får du at vide, hvis det er tilfældet.
Ved boligplaceringen kigger vi primært på rådighedsbeløbet efter de faste udgifter. Derudover forsøger vi at tage hensyn til mulighederne for indkøb og transport til arbejde/sprogskole.

Herunder ses hvilke byer, der er i spil når vi boligplacerer i Hjørring Kommune.
  Billede over hvilke hvilke byer, der er i spil når vi boligplacerer i Hjørring Kommune. Vidstrup, Tolne, Åbyen, Tversted, Bindslev. Lønstrup, Bjergby, Lendum

Etablering

Hvad der står klar i lejligheden ved modtagelse, afhænger af, om borger kommer som konventions- eller kvoteflygtning. Fælles for begge grupper er at der står en seng, en sofa, et sofabord, et spisebord og min. 2 stole klar i lejligheden ved modtagelse. Desuden er der lys og persienner i hvert opholdsrum.

Konventionsflygtninge modtager etableringspakker på asylcenteret, som Hjørring kommune forventer, at de medbringer til lejligheden.

Kvoteflygtninge flyver direkte til en nærliggende lufthavn fra en flygtningelejr i udlandet, de har derfor kun begrænset tøj med og ikke andre ejendele. Denne gruppe får derfor en udvidet etableringspakke, med blandt andet service og sengetøj.

Læs mere om Integrationsprogrammet og hvad Hjørring Kommune kan hjælpe dig med med her

Vil du vide mere?

Du kan kontakte integrationsteamet på:

Brug for mere hjælp?

Der er andre myndigheder, foruden Hjørring kommune, der har sagsbehandlingsopgaver i forhold til integrationsborgere.

Udlændingestyrelsen behandler alle ansøgninger om blandt andet opholdstilladelse, familiesammenføring og visum. Hjørring kommune har ingen indflydelse på behandlingstiden eller afgørelserne.

Læs mere på Udlændingestyrelsens side på www.nyidanmark.dk

Social- og indenrigsministeriet, der fungerer som ankemyndighed for borgere, varetager opgaver lige fra forældremyndighed og indfødsret til folketingsvalg.

Læs mere om hvad de kan tilbyde hjælp til på www.familieretshuset.dk