Beskæftigelse og Integration

Målet er integration

Jobcenter Hjørrings hovedopgave omhandler beskæftigelsesrettet sagsbehandling, samt modtagelse og boligplacering af flygtninge over 18 år. Integrationsteamet yder hjælp efter princippet hjælp til selvhjælp.

Sagsbehandling af integrationsborgere er ikke så forskellig fra ordinær sagsbehandling på Jobcenteret - og så alligevel. Målet for vores borgere er, som ved det ordinære jobcenter, at de opnår selvforsørgelse. Til at hjælpe dem på vej, får de et integrationsprogram at følge, som blandt andet byder på danskuddannelse og relevante aktiviteter. Vi er i de fleste tilfælde afhængig af tolk, når vi skal mødes med borgeren. På Jobcenteret har vi en tigrinya tolk ansat, til øvrige sprog anvender vi videotolkning. 

Integrationsprogrammet

Integrationsprogrammet er den samlede betegnelse for de aktiviteter, som borgeren skal deltage i, for at have de bedste forudsætninger for at blive integreret i landet.

Det er samtidig også de aktiviteter borgeren skal følge, for at kunne modtage integrationsydelsen. Aktiviteterne inkluderer sprogskole, praktik, branchepakkeforløb eller lignende, der kan forberede borgeren på, at blive selvforsørgende i Danmark.

Læs mere om Integrationsprogrammet her

Hvad er vores rolle?

Beskæftigelsesmedarbejdernes hovedformål er at vejlede og hjælpe med at gøre borgeren klar til det danske arbejdsmarked.

Dette gøres gennem samtaler, hvor borgerens aktuelle situation drøftes. Samtidig aftales hvilke tiltag, der kan gøres, for at hjælpe borgeren i den rigtige retning. Det er vigtigt at forstå, at sagsbehandleren ikke kan give borger et arbejde, men rettere skabe kontakten mellem arbejdsgiver og borgeren.

Fritid og deltagelse i foreninger

I Danmark har vi en lang tradition for frivillig deltagelse i foreninger og organisationer. Dette kan være en stor bidragende faktor til nye venskaber og god integration. Deltagelse i foreninger i fritiden, og herunder frivilligt arbejde, kan også være en vigtig del i at sikre den sproglige udvikling.

Integrationsteamets indsats er bakket op af mange frivillige grupperinger, blandt andet Venligboerne og Frivillignet.

Ønsker du at blive en del af en forening eller organisation kan du tale med din sagsbehandler om mulighederne i dit område.

Åben Vejledning, hver torsdag kl. 14:00-16:00

Åben vejledning

På Jobcenteret står to medarbejdere klar til at vejlede borgere, hver torsdag kl. 14.00 - 16.00. Der er også arabisk og tigrinsk tolk til stede.

Vejledningen er beregnet til hjælp, med både simple og komplekse spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål fra dagligdagen, eller henvendelser til myndigheder og andre.

Vil du vide mere?

Du kan kontakte integrationsteamet på: