Legater

Legaterne kan søges fra november, med udbetaling i december. 

Legater

Borgerservice

Ansøgning for 2022 åbner i november 2022

Det er ikke sikkert at alle legater kan søges hvert år. 

  • Rosa Madsens Mindelegat
  • Hjørring Kommunes sociale legat (kan kun søges i ulige år)
  • Legat til fordel for ældre trængende beboere i tidligere Løkken-Vrå kommune
  • Fælleslegat for værdigt trængende i tidligere Løkken-Vrå kommune
  • Landmand Kristian Nielsens legat

Hvis man bliver tildelt en andel af ovenstående legater, vil udbetalingen ske i december til Nemkonto. 

Ansøgningsfristen for 2021 er overskredet

 

Legatet kan søges af folkepensionister i Hjørring Kommune.

Ansøg om legat

Ansøgningsfristen for 2021 er overskredet.

  • Værdigt trængende borgere i Hjørring Kommune, hvor der ikke umiddelbart er muligt at give støtte efter den sociale lovgivning
  • Ældre borgere i Hjørring Kommune, herunder støtte til arrangementer og aktiviteter. 
  • Uddannelsessøgende børn og unge i Hjørring Kommune herunder konfirmander.

Ansøg om legat 

Ansøgningsfristen for 2021 er overskredet.

Værdigt trængende, ældre beboere i tidligere Løkken-Vrå Kommune, fortrinsvis beboere i Vrensted sogn, til nedbringelse af disse beboeres husleje. 

Legatansøgning for 2021 

Ansøgningsfristen for 2021 er overskredet.

Fælleslegat for værdigt trængende i tidligere Løkken-Vrå kommune, der kan søges af: Værdigt trængende i tidligere Løkken-Vrå Kommune.

Dog med fortrinsret for beboere i Børglum-Furreby sogne. 

 Ansøg om legat

Ansøgningsfristen for 2021 er overskredet.

Landmand Kristian Nielsens legat kan søges af unge landmænd med tilknytning til Løkken-Vrå Kommune.

Unge landmænd og kvinder med tilknytning til Løkken-Vrå kommune, som er beskæftiget ved landbrug, og som søger teoretisk uddannelse efter landbrugets grunduddannelse.

Ansøg om legat

Ansøgningsfristen for 2021 er overskredet.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til selvbetjening?

Telefontid 09.00 - 13.00

Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring