PPR og forældre

Er I som forældre bekymrede for jeres barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprogfærdigheder, hørelse, motorik eller lignende, kan I frit henvende jer til PPR.

Samarbejdet med forældre er en meget vigtig opgave for PPR, da I som forældre besidder vigtige informationer omkring jeres barn. 

Går jeres barn i dagpleje, dagtilbud, skole eller en anden af vores institutioner, vil vi anbefale, at I indledningsvis samarbejder med de fagfolk, der er en del af jeres barns hverdag, om de udfordringer og vanskeligheder, I ser jeres barn står overfor. I samarbejdet med dem kan I ligeledes kontakte PPR.

På den måde kan vi i samarbejde vurdere jeres barns samlede situation og drøfte, hvordan I som forældre - og andre vigtige voksne omkring jeres barn - bedst støtter dets udvikling.