Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgning og forventninger.

Flexhandicapkørsel

Har du et bevægelseshandicap og kan du ikke bruge det kollektive trafiksystem? Så kan du gøre brug af flexhandicapkørsel.

Visitation til plejeboliger

Plejeboliger er boliger for ældre og handicappede, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, men har et behov for, at hjælpen er tæt på hele døgnet.

Visitation til ældreboliger

Ældreboliger er for pensionister, som kan klare sig i egen bolig med personlig og praktisk hjælp.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Gruppebaseret eller individuel hjælp og støtte

Her kan du få socialpædagogisk hjælp og støtte i en gruppe, men også som individuel.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Servicelovens §83a, §83 stk. 1 nr. 1 og nr. 2. Kvalitetsstandard fra 2018 - side under opbygning.

Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Hvis du er i en situation, hvor du af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan klare dine indkøb af dagligvarer, kan du søge om hjælp til at få dagligvarer bragt ud af en købmand.

Madservice

Kan du ikke klare den daglige madlavning tilbyder Hjørring Kommune levering af færdigtilberedt mad.

Afløsning og aflastning i eget hjem

Hvis du selv passer din ægtefælle, forældre eller anden nær pårørende med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om hjælp til afløsning og aflastning.

Korttidsplads

Har du brug for hjælp og støtte udenfor hjemmet, og bliver dit behov ikke dækket i dit eget hjem? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med en korttidsplads.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring