Udsatte grupper

Her finder du en vifte af tilbud, der yder socialpædagogisk støtte til voksne borgere med særlige sociale problemer og misbrug

Støtten ydes efter "hjælp til selvhjælps-princippet", og det betyder, at al støtte og kontakt tager udgangspunkt i at understøtte dine ressourcer og dine egne handlemuligheder.

Hjørring Kommunes vision er, at borgere i vidst muligt omfang mestrer eget liv og har et ønske om at klare sig selv.

Socialpædagogisk støtte

Den socialpædagogiske støtte ydes af tværfagligt personale med erfaring med udsatte borgere og borgere med misbrug.

Viften af tilbud er delt op i dag- og botilbud, visiterede og uvisiterede støttemuligheder.