Negativ social kontrol og/eller en æresrelateret konflikt

Sociale indskrænkninger: fx bekymrende begrænsninger ift. fritid, venskaber, klasseaktiviteter, uddannelsesvalg, deltagelse på arbejdsmarkedet, overvåget kommunikation fx via sociale medier

Psykisk og fysisk vold, begrundet med ære: fx Ydmygende sprogbrug, trusler, afstraffelser eller vold som evt. begrundes med hensynet til familiens ære/for at undgå rygter

Seksuelle overgreb: fx befølinger, udlevering af billeder, Seksuelle krænkelser eller samleje, hvor overgrebene får en æresrelateret vinkel pga. tabu eller trusler om offentliggørelse

Tvungen udrejse af Danmark: fx trusler eller planer om at blive efterladt hos familie efter ferie, genopdragelse, forlovelse, giftermål i andet land, dumping i udlandet

Pres eller tvunget ægteskab eller skilsmisse: fx planer om eller pres til tidlig forlovelse, religiøs vielse, uønsket ægteskab med herboende/udenlandske statsborgere, trusler om skilsmisse med mistet opholdstilladelse til følge

Radikalisering eller ekstremisme: fx opfordring til eller billigelse af vold og trusler med religiøs eller politisk motiv, omtale eller beskrivelse af konkrete skoleskyderier, bombetrussel etc.

Læs mere

Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) har lavet en film, der forklarer, hvordan de forstår æresrelaterede konflikter. Filmen viser eksempler på, hvorfor konflikter opstår og hvilke mulige konsekvenser det kan have for de berørte.

Se filmen: hvad er en æresrelateret konflikt?

Beredskabsgruppen i Hjørring Kommune består af ressourcepersoner fra hhv. Familie- og Handicapafdelingen og SSP, i tæt samarbejde med sikkerhedskonsulenterne i Nordjylland, Nordjyllands Politi, samt andre relevante samarbejdspartnere.

Beredskabsgruppens opgave er at håndtere sager om børn, unge og familier, op til 23 år, som kan være berørt af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Hjørring Kommune. Beredskabsgruppen står til rådighed for sparring, vejledning eller vurdering af konkrete sager mhp. forebyggelse og opsporing. Derudover har gruppen en koordinerende rolle ved håndtering af akutte sager, fx kontakt til de regionale sikkerhedskonsulenter, risikovurderinger eller lignende.

Generel forebyggelse og opsporing vil komme til at foregå i de eksisterende tværfaglige netværk f.eks. ved konsultativ vejledning på skoler og dagtilbud, samt i SSP samarbejdets netværk.

Beredskabsgruppen kontaktes via Modtagelsen i Familie- og Handicapafdelingen, som videreformidler henvendelse. Afhængig af sagens karakter og den konkrete risikovurdering kan Modtagelsen også iværksætte akutte indsatser.

Modtagelsesvagten kontaktes på tlf. 7233 3530 i åbningstiden: mandag-torsdag 8-15 og fredag 8-14.

Hvis brug for akut hjælp udenfor kommunens åbningstid kontaktes Socialvagten via politiet på tlf. 9630 1448 eller 114.

Beredskabsgruppen for Ære og Negativ Kontrol i Hjørring Kommune 

Beredskabsgruppen kontaktes via Modtagelsen i Familie- og Handicapafdelingen, som videreformidler henvendelse. Afhængig af sagens karakter og den konkrete risikovurdering kan Modtagelsen også iværksætte akutte indsatser.

Modtagelsesvagten kontaktes på tlf. 7233 3530 i åbningstiden: mandag-torsdag 8-15 og fredag 8-14.

Hvis brug for akut hjælp udenfor kommunens åbningstid kontaktes Socialvagten via politiet på tlf. 9630 1448 eller 114.

Sikkerhedskonsulenterne i region Nordjylland

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder gratis rådgivning til fagpersoner og borgere om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold. Sikkerhedskonsulenterne kan bl.a. hjælpe med at vurdere, hvor alvorlig situationen er jf. en risikovurdering, hvordan borgerens sikkerhed bedst sikres, hvilke indsatser der kan iværksættes, samt hvilke andre myndigheder eller aktører, der kan inddrages eller bør koordineres med.

Sikkerhedskonsulenten kan altid tilbyde anonymiseret rådgivning til borgere og myndigheder. Som udgangspunkt kræver konkret sagssparring til kommuner, at der er samtykke fra borgeren eller forældremyndighedshaver/værge.

Læs mere om Sikkerhedskonsulenterne her

Nana:
Tlf.: 25 20 28 46.
E-mail: nahy-jv@aalborg.dk

Fiolla:
Tlf.: 25 20 28 49.
E-mail:fiha-jv@aalborg.dk

Nordjyllands Politi
Tlf.: 96 30 14 48, 114 eller 112.
E-mail: njyl@politi.dk 

Exitcirklen

Exitcirklen har indsatser til borgere, der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol samt en juridisk rådgivning.
Tlf.: 51 70 03 93.
E-mail: sherin@exitcirklen.dk

Reach

Reach, Red Rådgivning er et anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 15. og 30 år, som oplever kontrol og vold fra familien.
Døgntlf.: 70 27 76 66
Chat: Chat - RED Center (red-center.dk) hver mandag 10:00-14:00 og torsdag 14:00-18:00
Brevkasse: Anonym brevkasse - RED Center (red-center.dk)
Red Rådgivning tilbyder også konfliktmægling (Konfliktmægling - RED Center (red-center.dk)), psykologsamtaler og fysisk traumebehandling (Psykologisk rådgivning - RED Center (red-center.dk))

VISO

Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO yder gratis rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter i konkrete sager omfattende en eller flere borgere.
Tlf.: 72 42 40 00, mandag, tirsdag, torsdag eller fredag kl. 9 – 11.30.
E-mail: sikkermail.viso@sbst.dk
Web: VISOs rådgivning | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

RED Safehouse

RED Safehouse er et særligt sikkert opholdssted, der giver længereva­rende ophold, beskyttelse og behand­ling til enlige unge over 18 år og par uden børn, der er truet af tvangsægte­skaber og/eller æresrelateret vold.
Døgntlf.: 45 11 78 00.
Afdeling Jylland tlf.: 61 93 63 28.
E-mail: redbotilbud@gmail.com
Web: www.red-center.dk

Rosenly

Rosenly er et landsdækkende specialkrisecenter for voldsudsatte sikkerhedstruede kvinder med minoritetsbaggrund og deres børn. Rosenly har et tæt samarbejde med RED-Safehouse
Tlf.: 29 13 20 20 mellem klokken 08 og 22
Tlf.: 45 11 78 00 mellem klokken 22 og 08
Web: sanktlukas.dk/rosenly

Sabaah

Sabaah er en forening for homo-, bi- og transseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk.
Tlf.: 33 23 20 00 (rådgivning til unge hver torsdag 18-20)
E-mail: bestyrelsen@sabaah.dk
Web: www.sabaah.dk

Udenrigsministeriets globale vagtcenter

Udenrigsministeriets vagtcenter er for unge, der frygter, at deres familie er ved at planlægge et tvangsægteskab eller ønsker at sende dem på genopdagelsesrejse i udlandet.
Døgntelefon.: 33 92 11 12
Web: www.um.dk

Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter henvender sig primært til ledere og medarbejdere i Hjørring Kommune, samt eksterne samarbejdspartnere og civilsamfundsaktører, som er i kontakt med børn, unge og familier, som kan være berørt af æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Beredskabsplanen giver generel information og viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt hvordan arbejdet er organiseret i Hjørring Kommune.

Derudover indeholder beredskabsplanen et overblik over lovgivning, bekymringstegn og særlige opmærksomhedspunkter, samt en beskrivelse af sagsgange ved bekymring eller viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs Beredskabsplan for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter