Integrationsprogrammet

Hjørring Kommunes integrationsstrategi har fokus på understøttelse af gældende lovgivning, der kræver at borger aktiveres fra første dag.

Sprogskole

A2B, Strømgade i Hjørring er leverandør af danskuddannelse i Hjørring kommune.
Borgere henvises straks til sprogskole, med henblik på at uddannelsen påbegyndes fra første dag opholdstilladelsen er gældende.

Velkomstforløb

Borgeren bliver introduceret til det fundamentale indhold af livet i Danmark i velkomstforløbet. Hovedoverskrifterne på velkomstforløbet er; økonomi og bolig, demokrati, familieliv, fritid, normer og værdier, kønsroller og ligestilling. Derudover er der indlagt besøg hos virksomheder og frivillige foreninger.

Efter velkomstforløbet sendes borger i en intropraktik med en varighed på 4-8 uger. Når praktikken er overstået overgår borger til branchepakkeforløbet.

Branchepakkeforløbet

Borgeren kan vælge sig ind på et branchepakkeforløb ud fra interesse og kompetencer. De 5 brancher i forløbet er nøje udvalgt ud fra hvor der er gode muligheder for job i kommunen. Når borgeren har vælge sig ind på én af disse brancher, vil praktikkerne blive rettet mod brancherne, for at give borgeren den efterspurgte erfaring og kompetencer indenfor faget.

De 5 brancher er:

 • Rengøring
 • Landbrug
 • Køkken og kantine
 • Butik
 • Industri

Vil du vide mere?

Du kan kontakte integrationsteamet på:

Velkomstforløbet
indeholder bl.a.
vejledning om:

 • Økonomi og bolig
 • Demokrati
 • Familieliv
 • Fritid
 • Normer og værdier
 • Kønsroller og ligestilling