Ejendomsbidrag

Hjørring kommune har valgt at opkræve ydelser vedr. din ejendom på en samlet bidragsopgørelse.De fleste boligejere vil opleve, at deres ejendomsvurdering bliver højere end tidligere. Men stigende vurderinger skal ikke føre til højere boligskat i overgangen til de nye boligskatteregler. Derfor har Folketinget vedtaget nye skatteregler, der gælder fra 1. januar 2024:

  • Lavere skattesatser betyder lavere boligskat for 4 ud af 5 boligejere.
  • Resten får en varig skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi.

Din skattebetaling bliver mere enkel 

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på. 

Læs mere om de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk 

Bidragsopgørelsen sendes ud til alle ejendommens ejere hvert år i december måned og skal betales i to rater hhv. 1. januar og 1. juli.

Indbetalingskort udsendes senest 14 dage før betalingsfristen - 1 stk. betalingskort pr. ejendom 2 gange årligt.

Hvis din ejendom er tilmeldt PBS (betalingsservice) på udskrivningstidspunktet, modtager du ikke betalingskort.

Hvis du ikke er fritaget for digital post, vil du modtage din bidragsopgørelse i E-boks.

Er du ikke tilsluttet betaling via PBS (betalingsservice), vil indbetalingskortet blive tilsendt din netbank, E-boks eller på papir.

Hvis du har brug for ejendommens bidragsopgørelse, kan du hente den på nedenstående link

Hent din bidragsopgørelse her

 

Hvis du har solgt din ejendom, kan du komme ud for, at ejendommens bidragsopgørelse og evt. indbetalingskort bliver sendt til dig, da du stod som tinglyst ejer da bidragsopgørelsen blev udskrevet.

Det skyldes, at Tinglysningen endnu ikke har givet kommunen besked om ejerskiftet. I det tilfælde skal du aflevere ejendommens bidragsopgørelse og indbetalingskortet til den nye ejer.

 

Det er f.eks. bidrag til rottebekæmpelse, renovation- og genbrugsafgift, administrativt gebyr for jordflytning på forurenede ejendomme, bidrag til landvindingslag, ligesom vi opkræver bidrag for grundejerforeninger og nogle af skorstensfejermestrene i kommunen.

Renovation

Læs mere om renovation her

Jordforurening og jordflytning

Læs mere om administrativt gebyr for jordflytning her

Grundejerforeninger

Har du spørgsmål vedr. bidrag opkrævet for grundejerforeninger/vejlaug skal du kontakte din lokale grundejerforening.

Skorstensfejer

Har du spørgsmål vedr. skorstensfejning, skal du kontakte din skorstensfejer.

Læs mere om skorstensfejning her

Bidragsopgørelsen sendes ud til alle ejendommens ejere hvert år i november måned og ska betales i to rater hhv. 1. januar og 1. juli.

Rykkerskrivelse 

Hvis du ikke betaler raterne rettidigt, sender kommunens Betalingskontor dig rykkerskrivelser. Rykkerskrivelserne er pålagt et gebyr på 250 kr. samt renter pr. påbegyndt måned i henhold til gældende lovgivning.

Det betyder, at kommunen efter endt rykkerprocedure skal:

  1. Udsende en underretning til skyldner til udlægsforretningen - med gebyr på kr. 450.
  2. Foretage udlæg.
  3. Oversende kravet til advokat til inddrivelse.

Har du spørgsmål vedrørende rykkerskrivelse, kan du kontakte Betalingskontoret.

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Tilbagebetaling

Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Sådan låner du

I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne – og du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves således ikke via forskudsopgørelsen for 2024, men det anslåede lån til grundskyld vil fremgå her.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 1. januar 2024.

Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Læs mere om pensionistlån på vurderingsportalen

I følge lov om kommunal grundskyld §6, skal kommunalbestyrelsen give hel eller delvis fritagelse for grundskyld for ejendomme, hvor grunden er ramt af kystnedbrydning.

Fritagelsen gælder indtil en ny ansættelse ved SKAT kan bruges ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag.

Ønsker du at søge om delvis fritagelse, skal arealet af din grund først måles op af en landmåler.

Ansøg om delvis fritagelse for grundskyld her

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.

Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.

Vælg til og fra på skat.dk

Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse.

Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.

Gamle lån bliver i kommunen

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

Du overflyttes automatisk

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

Fleksibelt lån

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt.

Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.

Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk