Fraværsteamet ”Godt du kom”

Fraværsteamet ”Godt du kom” er et frivilligt tilbud til børn i skolealderen med skolefravær.

Formålet er at hjælpe barnet, forældre og de professionelle med, at barnet får en stabil skolegang.

Læs om fraværsteamet og hjælp til en stabil skolegang.