Vejen til støttende indsatser

Hvis du er forældre til et barn eller en ung, der trænger til særlig støtte, er det Hjørring Kommunes forpligtigelse at undersøge barnets/den unges forhold.

I en indledende screening vurderer rådgiver fra Familie- og Handicapafdelingen, om der er behov for at undersøge, om et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte. Rådgiver kan på baggrund af screeningen enten iværksætte en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, afhængig af forholdenes kompleksitet, samt om der umiddelbart er et eller flere støttebehov.

Læs om støttende indsatser

Afdækningen gennemføres af en rådgiver i Familie- og Handicapafdelingen. Der foretages en afdækning, når der er behov for at afdække et eller flere forhold af betydning for et barns eller den unges støttebehov. 

En afdækning tager udgangspunkt i inddragelse af barnets eller den unges og familiens holdninger og synspunkter. Herudover inddrages de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold.

Hvis særlige behov taler for det, har Familie- og Handicapafdelingen mulighed for at iværksætte foreløbig eller akut støtte sideløbende med afdækningen.

 

Den børnefaglige undersøgelse gennemføres af en rådgiver i Familie- og Handicapafdelingen. Den børnefaglige undersøgelse anvendes primært, når der er en større kompleksitet i familien. På baggrund af undersøgelsen vurderer Familie- og Familieafdelingen, hvilke støtte- og behandlingstilbud der bedst kan løse barnets/den unges problemer og behov.

Hvis særlige behov taler for det, har Familie- og Handicapafdelingen mulighed for at iværksætte foreløbig eller akut støtte sideløbende med den børnefaglige undersøgelse.

 

Samtidig med at den børnefaglige undersøgelse er i gang, kan der være behov for at gennemføre en børnepsykologisk undersøgelse eller en forældrekompetenceundersøgelse for at vurdere barnets/den unges behov for særlige støtte.

Både den børnepsykologiske undersøgelse og forældrekompetenceundersøgelsen gennemføres af autoriserede psykologer med specialiseret viden indenfor området og bestilles af rådgiveren i Familie- og Handicapafdelingen.