Ungeguide

Et tilbud for unge fra 8. klasse til 29 år

Er du ung og har du af sociale- eller personlige årsager har behov for støtte kan du søge om få en tilknyttet gennemgående kontaktperson – En Ungeguide.

Ungeguidens hovedopgaver er, at støtte dig i at realisere din uddannelsesplan så du kan komme godt videre i livet. For nogle vil Ungeguiden primært være bindeled imellem andre kommunale indsatser, og for andre vil Ungeguiden mere være en støtte i, at få struktur på livet og mestre hverdagen bedre. Det kan f.eks. være ved, at støtte og hjælpe til med at møde til tiden på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. Ungeguidens fokus vil være uddannelsesrettet/ jobrettet, med fokus på, at du når dine mål.

Hvis du i forvejen har en tilknyttet kontaktperson eller mentor vil denne også varetage funktionen som Ungeguide. I disse tilfælde skal der dog også laves en henvisning - via et udfyldt ansøgningsskema. Der skal kun være én kontakt ind i kommunen og der skal være én gennemgående uddannelsesplan, som er kendt for de relevante personer omkring den unge. Vær opmærksom på, at dette tilbud ikke træder i stedet for andre indsatser efter anden lovgivning.

Forløbet

Alle forløb planlægges individuelt og med hensyntagen til den enkeltes behov. Når du ansøger om at få en Ungeguide vil en vurdering af bl.a. dine behov afgøre omfanget af Ungeguidens opgaver. Der er mulighed for, at I mødes i hjemmet eller hvor du føler dig tryg. Tilbuddet er fleksibelt, derfor kan der i perioder være behov for tæt kontakt, deltagelse i møder mv., mens der i andre perioder kan være mindre behov for kontakt. Uanset kontaktens omfang og frekvens vil du fortsat være Ungeguiden og du kan tage kontakt - uden fornyet henvisning - når behovet opstår. Forløbet afsluttes først når du er godt forankret i uddannelse eller job.

Ansøg om en ungeguide

Du kan ansøge om af få tilknyttet en Ungeguide ved at udfylde ansøgningsskemaet her under.

Ansøg om at få en Ungeguide her

Har du spørgsmål vedrørende Ungeguides, kan du kontakte
Faglig Konsulent Line Bjerning (på tlf: 4193 6009) eller
Teamleder Bente Collart (på tlf: 4193 6920).

Ansøg om ungeguide

Klik her

Kontakt

Line Bjerning
Faglig Konsulent

Kontakt

Bente Collart
Teamleder