SFO - skolefritidsordning

Alle skoler i Hjørring Kommune tilbyder som en del af dagtilbuddet SFO før og efter skoletiden fra børnehaveklasse til 3. klasse. For 4. klasses elever er der tilbud om morgen-SFO.

På denne side kan du læse mere om de forskellige moduler og priser, og hvordan du opskriver og udmelder dit barn af SFO.

Skolefritidsordningen omfatter et heldagstilbud, et morgentilbud og et eftermiddagstilbud for børn i børnehaveklasse til 3. klasse. For børn i 4. klasse er der et morgentilbud.

 

Priser 2023

Hjørring kommunes takster for 2021 11 mdr. - juli betalingsfri.
Skolefritidsordning  Pr måned
Special SFO  1.324 kr.
SFO heldags  1.590 kr.
SFO Morgen    876 kr.
SFO Eftermiddag  1.208 kr.
SFO Morgentilbud 4. kl.     405 kr.*
* excl. Feriepasning i SFO  

 Tilbud til elever fra børnehaveklasse til 3. klasse, vær obs på ændring af åbningstider fra 1/1 2023:

Heldagstilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til undervisningens start og fra undervisningens afslutning til 16.30, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00. 

Morgentilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart
    På 10 ikke skoleuger. kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.


Eftermiddagstilbud 

  • På skoleuger: fra undervisningens afslutning til 16.30, fredag til kl. 16.00.
  • På 10 ikke skoleuger: kl. 6.30 til 16.30, fredag til kl. 16.00.
 

Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året.

 

Tilbud til elever i 4. klasse

Morgentilbud 

  • På skoleuger: kl. 6.30 til skolestart.
  • Tilbuddet omfatter ikke skoleferierne.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Ved tilmelding til modulerne binder du dig for minimum 2. måneder.

Dit barn udmeldes automatisk fra SFO det år, det afslutter 3. klasse.

Hvis dit barn skal tilmeldes morgen-SFO i 4. klasse, skal du skrive dit barn op igen. Dit barn udmeldes automatisk fra morgen-SFO for 4. klasses elever med udgangen af 4. klasse.

Du har mulighed for at udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

Her kan du læse om mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Søskendetilskud
Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Økonomisk fripladstilskud
Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger