Lundergård Ungdomsklub

Ungdomsklubben er et gratis tilbud for alle kommunens 11-17 årige. I klubben kan du hænge ud med venner, få nye bekendtskaber og lave forskellige aktiviteter.

I ungdomsklubben er der højt til loftet, plads til alle og nærværende voksne. Der er mulighed for en masse aktiviteter fx billard, PlayStation, brætspil, høre musik, snakke eller bare hænge ud.

Her kan du komme med dine venner og møde andre unge fra Hjørring Kommune. Der er gratis arrangementer ud af huset fx til Fårup Sommmerland og bioture.

Her er plads til nærvær og hygge på tværs af forskellige kulturer og nationaliteter - både for piger og drenge.

I ungdomsklubben er der få regler - men 3 vigtige: 'Vi taler ordentlig til og med hinanden, vi har mobbefri zone og vi passer på vores ting'.

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle 11-17-årige og samarbejder med både skoledel og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling.

Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

 

Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18.00 til 21.45.                                      

Tilmelding til ungdomsklub
Tilmelding til ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen Katrine Kanstrup Jørgensen i ungdomsklubben på telefon nummer: 72 33 44 20

Udmeldelse af ungdomsklub
I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen Katrine Kanstrup Jørgensen på telefon nummer: 72 33 44 20