Juniorklub 4. - 6. klasse

Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4. - 6. klasse, hvor børnene efter skole kan deltage i forskellige aktiviteter.

I Hjørring Kommune er der to juniorklubber: Juniorklubben i Hirtshals og juniorklubben i Børne- og Ungehuset Lundergård. Juniorklubben er et tilbud til alle kommunens børn i aldersgruppen.

I juniorklubben har dit barn mulighed for at beskæftige sig med selvvalgte aktiviteter eller forskellige former for pædagogisk tilrettelagte aktiviteter med udgangspunkt i børnenes interesser og behov.

Personalet vægter børnenes trivsel og fællesskab meget, som er med til at styrke børnenes sociale kompetencer. I juniorklubben er der få regler - men tre vigtige regler:

'Vi taler ordentlig til og med hinanden, vi har mobbefri zone og vi passer på vores ting'

Juniorklubben kan tilbyde:

  • Aktiviteter, som tager udgangspunkt i børns behov og ønsker.
  • Udendørs område til fysisk aktiviteter med stor legeplads med plads til leg og boldspil.
  • Fejring af traditioner og andre mærkedage.
  • Ture ud af huset med egen bus.
  • Film/computer/være sammen overnatninger i klubben.
  • Hjælp med lektier.
  • Humor, godt humør og nogle gange skøre aktiviteter.
  • Bagning og madlavning sammen. Og lidt godt til maven hver dag, som børn og voksne laver sammen.

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige kvalitet i rammer og indhold for alle 11-17-årige og samarbejder med både skoledel og forældre om det enkelte barns trivsel og udvikling.

Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Åbningstid

Juniorklubben har åbent på alle skoledage. Du kan få oplysninger om den daglige åbningstid ved henvendelse til den enkelte juniorklub.

Juniorklub i Hirtshals tilbydes på alle skoledage mandag-torsdag fra kl. 14.00 til 16.30, fredag fra kl.14.00 til 15.00. Juniorklub i Lundergård tilbydes på alle skoledage mandag, onsdag, torsdag, fredag fra kl. 14.00 til 18.00, tirsdag fra kl. 14.00 til 17.00. Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte område.

 

 

Priser 2024:

Det koster  301 kr. pr. måned at gå i juniorklub

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

 

Der ydes ikke søskendetilskud på juniorklub. 

Tilmelding og udmeldelse af juniorklub

Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. 

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. 

Indmeld eller udmeld dit barn

Dit barn udmeldes automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor dit barn begynder på 7. klassetrin.

Økonomisk fripladstilskud

Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i juniorklub. 

Søg om økonomisk fripladstilskud 

Læs mere om økonomisk fripladstilskud

Socialpædagogisk friplads

Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i juniorklub er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge om økonomisk fripladstilskud. 

Læs mere og søg socialpædagogisk friplads