Juniorklub 4. - 6. klasse

Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4. - 6. klasse, hvor børnene efter skole kan deltage i forskellige aktiviteter.

I Hjørring Kommune er der to juniorklubber: Juniorklubben i Hirtshals og juniorklubben i Børne- og Ungehuset Lundergård. Juniorklubben er et tilbud til alle kommunens børn i aldersgruppen.

I juniorklubben har dit barn mulighed for at beskæftige sig med selvvalgte aktiviteter eller forskellige former for pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Juniorklubben har åbent på alle skoledage. Du kan få oplysninger om den daglige åbningstid ved henvendelse til den enkelte juniorklub.

 

Priser 2023

Det koster 297 kr.* pr. måned at have dit barn indmeldt  i en juniorklub.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Der ydes ikke søskendetilskud til klubbørn, kun økonomisk fripladstilskud.

 

Priser 2022

Det koster 305 kr.* pr. måned at have dit barn indmeldt  i en juniorklub.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Der ydes ikke søskendetilskud til klubbørn, kun økonomisk fripladstilskud.

 

 

Opskrivning og udmeldelse

Du kan søge om plads i juniorklub til den 1. i hver måned fra dit barn starter i 4. klasse.

Udmeldelse er med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned. I juniorklubber udmeldes dit barn automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 7. klasse.

Skriv dit barn op til eller meld dit barn ud af  juniorklub via linket i boksen til højre.