Indskriv dit barn i grundskolen

Her på siden kan du skrive dit barn op til skole.

Skoleindskrivning til børnehaveklasse med opstart 2024

Den digitale skoleindskrivning til børnehaveklasse 2024 er lukket for i år. Hvis du ønsker at skrive dit barn op til børnehaveklasse 2024, skal du kontakte distriktsskolen.

Indskriv dit barn i grundskolen 0. - 9. klasse

For at indskrive dit barn i 0. - 9. klasse i grundskolen i Hjørring Kommune, skal du sammen med skolen udfylde en digital indskrivningsblanket. Inden du foretager indskrivningen, skal du kontakte distriktsskolen, som dit barn skal indskrives i, så I kan aftale, om du skal foretage indskrivning hjemmefra eller på et indskrivningsmøde.

Indskriv dit barn i 0. - 9. klasse i grundskolen 

Du skal bruge dit NemID, når du indskriver dit barn. Har du ikke et NemID, eller har du problemer med at få det til at fungere, kan du få hjælp på Den Digitale Hotline

For at kunne benytte selvbetjeningsløsningen skal du enten have forældremyndighed over det barn, du indskriver, eller være plejeforælder for barnet.

Information - når dit barn skal starte i skole

Der er undervisningspligt fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Undervisningspligten indtræder i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år.

Børn udvikler sig forskelligt, og det er derfor naturligt, at være i tvivl om jeres barn er parat til at begynde i skole. Børnehaven har stor erfaring med at sende børn i skole, og du kan bede personalet hjælpe dig med at vurdere, om dit barn er parat til at begynde i skolen.

Hvis dit barn fylder 5 år inden den 1. oktober, kan du søge om start i børnehaveklasse i samme kalenderår. Du skal i så fald kontakte den distriktsskole, dit barn tilhører. Skolen forventer, at dit barn er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklasse med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

Hvis du ønsker, at søge om at udskyde dit barns skolegang, skal du oplyse dette i den digitale skoleindskrivning, og samtidig skal du i samarbejde med barnets institution udfylde en ansøgning om skoleudsættelse.

Ansøgningen skal sendes til skoledistriktslederen på den skole, dit barn tilhører. Skolen søger med jeres samtykke råd hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og i den institution, som barnet går i. 

Det er skoledistriktslederen, der afgør, om et barn kan vente med at starte i skole. 

Hvis du hjemmepasser dit barn og overvejer skoleudsættelse, skal du henvende dig til skolelederen på distriktsskolen.

Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på et undervisningssted, som ikke ligger i det skoledistrikt, du tilhører, kan du søge om optagelse på et undervisningssted i et andet skoledistrikt. Du kan vælge i den digitale indskrivning, hvor du ønsker, dit barn skal gå. Dit barn kan kun optages, hvis der er plads på det ønskede undervisningssted.

Du skal være opmærksom på, at kommunens forpligtigelse til at køre dit barn til og fra undervisningsstedet bortfalder, hvis du vælger et undervisningssted i et andet skoledistrikt. Hvis du ønsker en privatskole/friskole, skal du oplyse dette i den digitale indskrivning. Vær opmærksom på, at du samtidig skal henvende dig på privatskolen/friskolen for at indskrive dit barn der.

Find skoler i Hjørring

Før undervisningen starter om morgenen og efter undervisningen om eftermiddagen samt på skolefri hverdage, er der et pasningstilbud i SFO, hvor der er forældrebetaling.

Du kan skrive dit barn op til skolefritidsordning (SFO) i den digitale pladsanvisning. Dit barn udmeldes automatisk af børnehave med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i børnehaveklasse.

Indmeldelse sker altid til den 1. i en måned. Kommende skolebørn kan tidligst starte i SFO den 1. august 2024.

Hvis du ønsker at indskrive dit barn til SFO, skal du uanset om du har valgt ”ja tak” ved indskrivningen også lave en separat ansøgning om plads i SFO.

Har du ønsket en anden skole end distriktsskolen, anbefaler vi, at du venter med at indskrive dit barn til SFO, til du har fået bekræftet dit skolevalg.

Skriv dit barn op til SFO

Børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse, som har længere end 2,5 km til skole indenfor eget skoledistrikt, har ret til gratis kørsel til og fra skole med kollektiv trafik.

Læs mere om skolekørsel og beregn, om dit barn kan få gratis buskort

Besøg din lokale skoles hjemmeside og læs mere om, hvorfor skolen er et godt sted at være og lære.

Du finder din nærmeste skole på kortet

Når du flytter til Hjørring Kommune, hører dit barn automatisk til en bestemt skole. Denne skole kaldes distriktsskolen. Det er barnets folkeregisteradresse, der bestemmer, hvilken skole der er dit barns distriktsskole.

Når du skal indskrive dit barn, skal du kontakte distriktsskolen og aftale om du foretager indskrivningen på et indskrivningsmøde på skolen eller hjemmefra.

Indskrivning i 0. - 9. klasse i grundskolen

Der er principielt frit skolevalg. Derfor kan du vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du ønsker. Du skal kontakte den skole, som du ønsker, dit barn skal skifte til. Skolen vil herefter tage stilling til, om det kan lade sig gøre.

Find skoler i Hjørring Kommune.

Hjørring Musiske Skole har et godt tilbud til dit barn, der starter på skolen i 0. klasse. Tilbuddet hedder “Sang Spil og Bevægelse”.

Se Hjørring Musiske Skoles tilbud til dit barn i børnehaveklassen.