Styrelsesvedtægt

Byrådet godkendte styrelsesvedtægten den 27. april 2022. Bilaget blev senest administrativt ajourført den 9. marts 2022.

I ”Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune” kan du læse om de beslutninger, Byrådet har truffet vedrørende styrelsen af kommunens skolevæsen.

I ”Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune” kan du læse beslutninger, kommunen har truffet i forhold til skolerne og undervisningsstederne i Hjørring Kommune.

Styrelsesvedtægt og bilag