Mål og indholdsbeskrivelse for SFO


Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

 

”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune” angiver den overordnede ramme og retning for skolernes SFO-arbejde.

Mål og indholdsbeskrivelsen danner dermed baggrunden for de enkelte skolers udarbejdelse af en strategi for mål og indhold for egen SFO.

 

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO