Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørnekloen breder sig hastigt og kan udkonkurrere den oprindelige danske flora, hvor den kommer frem. Derfor skal planten bekæmpes.

Kæmpebjørnekloen er en giftig, invasiv plante, der især breder sig langs vore vandløb, men den kan også findes mange andre steder.

Plantens saft er giftig og kan give hudskader, hvis huden udsættes for sollys.

Der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Hjørring Kommune har lavet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørnekloen.

Se indsatsplanen for kæmpebjørneklo her

Har du kæmpebjørneklo på din grund?

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen.

I indsatsplanen finder du en række forskellige bekæmpelsesmetoder, bekæmpelsestidspunkter, samt vejledning i, hvordan du beskytter dig under bekæmpelsen.

Vigtigt! Som landmand skal du være opmærksom på, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo er en del af krydsoverensstemmelseskontrollen.

Det betyder, at manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo kan betyde reduktion i landbrugsstøtten.

Kontakt

Charlotte Strandbygaard Sørensen
Team Natur