Gravhøje og diger

Vore forfædre har efterladt sig en række interessante spor i landskabet. Ud over at give os viden om livet i gamle dage, er der ofte også rigtig fin natur der, da intakte gravhøje og diger sjældent har været opdyrket og sprøjtet.

Gravhøje

Ifølge Museumsloven må fredede fortidsminder ikke ændres. Diger, gravhøje og andre fortidsminder er fredede og beskyttede mod ændringer.

Herunder ses en liste over hvad du må og ikke må:

Det må du:

 • Slå græsset
 • Fjerne buske og krat
 • Fælde træer (spørg dog Team natur forinden)
 • Fjerne nedfaldne grene, kvas og løv

Det må du ikke:

 • Gøde og sprøjte
 • Istandsætte eller restaurere fortidsmindet
 • Grave i fortidsmindet eller ændre på dets tilstand
 • Fjerne eller flytte sten eller andre dele af fortidsmindets konstruktion
 • Trække træernes rødder op af højen
 • Køre med maskiner på fortidsmindet

For gravhøjens historiske værdier er det bedst, at der kun vokser græs på den, dvs. ingen træer og buske, da trærødder kan ødelægge genstandene indeni – som f.eks. gravkamre.

Hvis træerne vælter, kan de også trække rodkager op af fortidsmindet.

Samtidig skal man være opmærksom på, at der ofte er store naturværdier forbundet med gravhøjene.

Gamle træer rummer ofte et rigt dyreliv som fx insekter og flagermus, og hvis træerne ikke skønnes at skade gravhøjen bør de bevares.

Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.

Der er på gravhøjene også ofte fin lysåben natur med plante- og insektarter, der andre steder er blevet sjældne.

Førstegangspleje:

Som ejer må du gerne selv fælde træer og buske på gravhøje, men du skal passe på, at højens overflade ikke bliver ødelagt i forbindelsen med fældningen.

Du må ikke trække træernes rødder op eller køre med maskiner på gravhøjen, fordi både gravgaver og andre vigtige informationer kan tage skade.

Du skal fælde træer og buske forsigtigt: sav stammerne over ved jordoverfladen, og lad rødderne blive stående og forrådne.

Du må ikke slæbe stammerne henover gravhøjen, men skal save dem op i mindre stykker, inden du fjerner dem.

Du må ikke sprøjte eller foretage afbrænding på en fredet gravhøj.

Opfølgende pleje:

Når den første fældning er udført, skal du følge op med forebyggende pleje, så træer, buske og krat ikke tager over igen.

Vi anbefaler normalt pleje 1-2 gange årligt i forsommeren og i løbet af efteråret, hvor du skal slå græsset og fjerne begyndende kratvækst og træer.

Efter en årsrække med forebyggende pleje kan du godt springe 1-2 år over.

Som regel kræver den opfølgende pleje kun en begrænset arbejdsindsats.

Vigtigt! Gravhøjen må ikke afgræsses så hårdt, at græslaget brydes. Det kan skade højen og naturen og føre til, at du trækkes i eventuelle tilskud.

Sten – og jorddiger er beskyttede gennem museumsloven og må derfor ikke ændres eller fjernes. Beskyttelsesordningen gælder for:

 • stendiger
 • offentligt ejede diger
 • diger på eller ved beskyttede naturtyper
 • diger angivet på 4 cm kort, dvs. diger, der fremgår på kortbladet for det pågældende område i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark 1:25.000 (4 cm kort) i den seneste reviderede udgave forud for 1. juli 1992.

Digerne har en generel beskyttelse i museumsloven og må ikke ændres. Der er dog mulighed for, at kommunen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde.

Du kan læse om beskyttede sten- og jorddiger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og i vejledningen.

Indhold leveret af Borger.dk