Drikkevand

Rent drikkevand er en vigtig del af vores hverdag. Derfor skal vi passe på vores grundvand, så de kommende generationer også kan nyde rent vand fra hanen.

Grundvandet i Hjørring Kommune er meget sårbart. Derfor er der behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte det.

Grundvandet i byområderne er generelt mere belastet med miljøfremmede stoffer end vandet på landet, hvor der er færre alvorlige forureningskilder.

Vi indsamler løbende data for grundvandet, så vi kan beskytte og bevare kvaliteten.

Det er Hjørring Vandselskab A/S, som forsyner størstedelen af Hjørring Kommune med drikkevand. Resten leveres af private vandværker.

Se, hvor dit vand kommer fra

Vandet i Hjørring Kommune er temmelig hårdt.

Læs mere om  det her

Beskyttelse af vores grundvand er en vigtig opgave. Vi arbejder for at sikre den nuværende og særligt den fremtidige kvalitet af grundvandet.

Den konkrete beskyttelse af grundvandet fremgår af indsatsplaner. Vi laver planerne i samarbejde med Grundvandsrådet og de vandværker, der benytter grundvandsressource.

I planerne kan man se, hvilke indsatser de enkelte vandværker og Hjørring Kommune skal gennemføre for at sikre vores fælles grundvandsressource. 

Princippet er: Jo større sårbarhed, jo mere beskyttelse. 

Se indsatsplanerne her

Hjørring Kommune har oprettet et Grundvandsråd (eller koordinationsforum), som har til opgave at hjælpe kommunen med at lave indsatsplanerne.

Grundvandsrådet består af repræsentanter fra vandforsyningerne i Hjørring Kommune, berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre.

Læs mere om Grundvandsrådet her

Enkeltindvindere er vandindvindere med egen brønd eller boring, der forsyner sig selv og/eller 2-9 forbrugere. I Hjørring Kommune findes cirka 500 enkeltindvindere.

Hvis du kun forsyner din egen husstand med vand, behøver du som udgangspunkt ikke at udtage vandprøver til analyse. Vi anbefaler dog, at du kontrollerer vandkvaliteten med denne type vandindvindingsanlæg hvert 5. år, selvom det ikke er et krav.

Læs mere om kontrol af dit drikkevand her

Som enkeltindvinder skal du føre kontrol med vandkvaliteten, hvis:

  • vandforsyningsanlægget forsyner mere end én husstand.
  • du indvinder mere end 10 m3 pr. dag til husholdningsbrug
  • vandforsyningsanlægget benyttes i offentlig eller kommerciel sammenhæng. Det kan fx være til udlejningsejendomme, restaurationer, fritidsanlæg, Bed & Breakfast, dagplejer, virksomheder med ansatte o. lign.

Er du i tvivl, om du skal føre kontrol med vandkvaliteten på dit vandindvindingsanlæg, kan du skrive til os på grundvand@hjoerring.dk

Vandforsyningsplan 2020 er en plan for, hvordan Hjørring kommunes borgere skal forsynes med rent drikkevand fra kommunens vandværker. 

Se vandforsyningsplanen her

Kontakt

Team Natur