Vandråd for nordlige Kattegat og Skagerrak 2019-2020

Vandrådet skal rådgive kommunerne i arbejdet med de kommende vandområdeplaner i perioden 2021-2027. Vandområdeplanerne skal sikre god miljøtilstand i vandløbene.

Vandrådet udarbejder konkrete forslag til fysiske forbedringer af vandløbene og sikrer lokalinddragelse og lokalkendskab.

Vandrådet består af 20 organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i vandløbene (erhvervsmæssige, rekreative, natur og miljø).

Kommunerne bidrager med vejledning, og Hjørring Kommune varetager sekretariatsfunktionen for vandrådet.

Vandrådets arbejde skal være indsendt til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 22. november 2020.

Danmarks Naturfredningsforening
Peter Grøn
petergroen@mail.dk
Tlf. 40 12 50 52

Friluftsrådet
Thomas Elgaard Jensen
tej@fritid.tele.dk
Tlf. 22 59 09 87

Jægerråd Hjørring
Poul Graugaard
poulgr@mail.dk

LandboNord
Lars Mellemkjær
lars@mellemkjaer.dk
Tlf. 21 46 40 24

Nordøstvendsyssel Vandløbslaug
Niels Kristian Oien
snkoien@deltadata.dk
Tlf. 40 21 62 92

Haslevgård Ålaug
Morten Laursen
mortlaursen@hotmail.com
Tlf. 20 96 70 20

Dansk Land og Strandjagt
Svend Erik Hansen
vestervanggods@gmail.com
Tlf. 53 61 29 57

BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening
Kurt Rasmussen
kurt@alfa-web.dk

DANVA
Tommy Mostrup
tm@hjvand.dk

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn
Karsten Jakobsen
karsten.jakobsen@hjoerring.dk
Tlf. 41 22 59 19

Voer Å Vandløbslaug 
Niels Jørgen Lunden
njlunden@post7.tele.dk
Tlf. 30 65 04 15

Voer Å Sportsfiskerforening
Jørgen Riis-Vestergård
jr-v@mail.dk
Tlf. 28 73 91 59

Vendsyssel Familielandbrug
Thomas Bæk Jensen
kyllesbaek@gmail.com
Tlf. 23 46 44 84

Agri Nord
Erik Brunø
erikbrunoe@hotmail.com
Tlf. 24 65 86 93

Landbrug og Fødevarer
Kurt Jørgensen
nyvestermark@gmail.com
Tlf. 40 27 06 41

Danske Vandløb
Hans Chr. Holst
hcholst@mail.dk
Tlf. 24 22 99 33

Dansk Skovforening
Hans Ahrenfeldt
hca@saebygaard.dk

Bæredygtigt Landbrug
Flemming Fuglede-Jørgensen
borupgaard@mail.tele.dk
Tlf. 20 30 00 03

Lystfiskerforeningen For Frederikshavn og Omegn
Knud Madsen
kirstenogknudmadsen@gmail.com
Tlf. 61 28 48 40

Danmarks Sportsfiskerforbund
Carsten Bregnhøj
carsten.bregnhoej@hjoerring.dk
Tlf. 41 93 69 83

Kontakt

Team Natur