Klitfredning

Mange arealer langs kommunens kyster er klitfredede.

Man må ikke ændres på klitfredede arealer, og det er ikke tilladt at opføre nybebyggelse eller andre faste anlæg i klitterne.

Det er heller ikke tilladt at ændre anvendelsen af eksisterende bebyggelse.

Det er Kystdirektoratet, der er myndighed for klitfredningen.

Der bliver kun givet dispensation i ganske særlige tilfælde.

Læs mere på Kystdirektoratets hjemmeside

Kontakt

Team Natur