Vandplanprojekter

Kommunen har gennemført en række indsatser i vandløbene for at skabe faunapassage (kontinuitet) ved spærringer og forbedring af de fysiske forhold ved at lægge sten og grus på udvalgte strækninger.

Afsluttede projekter

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer og rørlægninger samt at højne vandløbskvaliteten ved forbedring af de fysiske forhold på udvalgte strækninger. I alt blev 9 indsatser realiseret fordelt på frilægning af 3 rørlagte strækninger, fjernelse af 2 spærringer og restaurering ved udlæggelse af sten og grus på 4 strækninger.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer og rørlægninger. I alt blev 8 indsatser realiseret fordelt på hel eller delvis frilægning af 4 rørlagte strækninger samt fjernelse af 4 spærringer. 

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer og rørlægninger. I alt blev 5 indsatser realiseret fordelt på delvis frilægning af 2 rørlagte strækninger samt fjernelse af 3 spærringer.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer samt at højne vandløbskvaliteten ved forbedring af de fysiske forhold på udvalgte strækninger. I alt blev 4 indsatser realiseret fordelt på fjernelse af 3 spærringer samt restaurering af én strækning ved udlæggelse af sten og grus.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af én spærring. Spærringen blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af en spærring samt at højne vandløbskvaliteten ved forbedring af de fysiske forhold på en strækning. En spærring blev fjernet og en strækning blev restaureret ved udlægning af sten og grus.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af én spærring. Spærringen blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af en spærring. Spærringen blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 3 spærringer. De 3 spærringer blev fjernet og forbedret passage etableret. 

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 2 spærringer. De 2 spærringer blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af en spærring. Spærringen blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 2 spærringer og en rørlægning. De 2 spærringer blev fjernet og forbedret passage etableret. Den rørlagte strækning blev delvist frilagt.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 5 spærringer. De 5 spærringer blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse en rørlægning. Rørlægningen blev frilagt og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet med indsatsen er, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i Grårup Bæk ved fjernelse af 3 spærringer. Spærringerne blev fjernet og forbedret passage blev etableret. 

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af en spærring. Spærringen blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærring. Spærringen blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 2 spærringer. De 2 spærringer blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret passage for vandrende fisk ved udlægning af gydegrus. Udlægning af gydegrus medførte at der blev etableret en forbedret passage.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 4 spærringer. De 4spærringer blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 5 spærringer. Spærringerne blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer og rørlægninger samt at højne vandløbskvaliteten ved forbedring af de fysiske forhold på udvalgte strækninger. I alt blev 6 indsatser realiseret fordelt på frilægning af 2 rørlagte strækninger, fjernelse af 1 spærring og restaurering ved udlæggelse af sten og grus på 3 strækninger.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af 3 spærringer. Spærringerne blev fjernet og forbedret passage etableret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer og rørlægninger samt at højne vandløbskvaliteten ved forbedring af de fysiske forhold på udvalgte strækninger. I alt blev 7 indsatser realiseret fordelt på frilægning af 3 rørlagte strækninger, fjernelse af 3 spærringer og restaurering, ved udlæggelse af sten og grus på en strækning.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærring således at faldet på strækningen ikke overstiger 10 ‰ og det tilpasses de lokale fiskebestande og lokal fauna. En indsats blev realiseret og det blev skabt forbedret passage for vandrende fisk.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærring, i form af en fisketrappe, samt udlægning af gydebanker. Spærringen blev fjernet. Vandspejlet blev hævet over en 250 meter lang strækning, således at faldet på strækningen hen over de udlagte gydebanker blev reduceret til 5 ‰. Der blev i alt etableret 21 gydebanker i vandløbet. I alt 4 indsatser blev realiseret.

Slutrapport

Formålet med indsatsen var, at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i Liver Å mellem Villerup Bæk og Hæstrup Møllebæk. Der blev fjernet i alt 326 meter rørlægninger, fordelt på 4 indsatser. Der blev fjernet et gammelt møllestem og udlagt gydebanker. I alt blev 8 indsatser realiseret og forbedret passage realiseret.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af rørlægning, samt eliminering af styrt på ca 0,5 meter. Rørlægningen blev fjernet og der blev udlagt sten og grus over en strækning på 50 meter. Der blev endvidere etableret gydebanker på strækningen.

Slutrapport

Formålet var at skabe forbedret faunapassage, ved at fjerne 3 spærringer. Spærringerne blev fjernet og det blev udlagt nye gydebanker på strækningerne.

Slutrapport

Formålet var at skabe forbedret faunapassage, ved at fjerne en spærring, i form af udskiftning af eksisterende ø500 mm rørlægning med ny ø1200 mm rør. Rørlægningen blev udskiftet og der blev udlagt sten og grus omkring rørlægningen.

Slutrapport

Formålet med indsatsen, var at skabe kontinuitet i vandløbet ved at restaurere en vandløbsstrækning. Der blev i forbindelse med restaureringen, udlagt 10 gydebanker på strategisk udvalgte steder.

Slutrapport

Formålet var at skabe forbedret faunapassage, ved at fjerne 6 eksisterende spærringer, i form af udskiftning af eksisterende rørlægninger og fjernelse af gammel fisketrappe opbygget i betonrør. Rørlægninger blev udskiftet og 2 eksisterende rørlægninger fjernet. Der blev udlagt sten og grus og etableret gydebanker i vandløbet.

Slutrapport

Formålet var at skabe  forbedret passage, ved at fjerne spærringer og hæve vandløbsbunden ved at udlægge sten og grus på en strækning på ca 50 meter. Rørlægninger blev fjernet og vandløbsbund hævet således der blev skabt fri passage i vandløbet.

Slutrapport

Formålet var at skabe  forbedret passage, ved at fjerne 5 spærringer og genåbning af 2 rørlagte strækninger. Selvom om indsatsens primære formål er at skabe kontinuitet, så vil tilførslen af grus og større sten samtidig løfte vandløbskvaliteten. Spærringer og rørlægninger blev fjernet og det blev udlagt grus og større sten samt etableret nye gydebanker på nogle af strækningerne.

Slutrapport

Formålet var at skabe  forbedret passage, ved at fjerne spærringer og genåbne 250 meter rørlagt vandløb. Der blev udlagt sten og grus og etableret gydebanker på nogle af strækningerne.

Slutrapport

Formålet med indsatsen, var at skabe kontinuitet i vandløbet ved at fjerne 4 spærringer og restaurere en vandløbsstrækning. Spærringerne blev fjernet og der blev i forbindelse med restaureringen, udlagt gydebanker på strategisk udvalgte steder.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer. Der blev fjernet 4 spærringer i form af frilægning af rørlagt vandløb, udskiftning og omlægning af rørunderføringer, udlægning af sten og grus og etablering af gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer. Der blev fjernet 3 spærringer og genåbnet en rørlagt strækning. Der blev udlagt sten og grus og etablering af gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer. Der blev fjernet 3 spærringer i form af udskiftning og omlægning af rørunderføringer, genåbning af 337 meter rørlagt vandløb samt udlagt sten og etableret gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer. Der blev fjernet 5 spærringer i form af udskiftning og omlægning af rørunderføringer og genåbning af et stykke rørlagt vandløb. Der blev udlagt sten og grus og etableret gydebanker samt udlagt sten og etableret gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer. Der blev fjernet  spærringer i form af udskiftning og omlægning af rørunderføringer, en strækning med kamelpukler blev udjævnet og der blev udlagt sten og grus, samt etableret gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer, genåbning af rørlagte strækninger, samt restaurering af ca. 500 meter vandløb. Spærringer blev fjernet og rørlagte strækninger genåbnet. Der blev udlagt sten og grus og etableret gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer, omlægning af rørunderføringer. Spærringer blev fjernet og rørlægninger omlagt. Der blev udlagt sten og grus og etableret gydebanker.

Slutrapport

Formålet var skabe forbedret faunapassage ved fjernelse af spærringer. Spærringer blev fjernet og der blev udlagt sten og grus og etableret gydebanker.

Slutrapport

Formålet med indsatsen er at forbedre de fysiske forhold og skabe kontinuitet i Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk, ved at frilægge en 393 m lang rørlagt strækning (AAL-9) samt restaurering af en strækning på 626 m (Ref. 682) og en strækning på 950 m (Ref.685).

Slutrapport

Kontakt

Team Natur
EU logo

Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Miljø og fødevareministeriets logo

Projekterne er finansierede af Fødevareministeriet og EU

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)