#DKVILD

Vilde projekter

Status på Hjørring Kommunes VILDE initiativer

Her finder du en oversigt og status på de projekter, som Hjørring Kommune udvikler i forbindelse med deltagelsen i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE Kommune.

De konkrete projekter og initiativer vil snarest blive annonceret her.

Ved tilmelding til konkurrencen er Hjørring Kommune blevet spurgt til, hvordan vi forstiller os, at vildskaben udfolder sig i kommunen om 2-5 år. 

  • Vi har en ambition om, at de kommunale arealer bliver endnu mere vilde, og at der i samarbejde med landbruget er der skabt flere små naturarealer, der medvirker til flere og mere sammenhængende naturområder.
  • Den vilde natur og en højere biodiversitet sker bl.a. igennem genskabelse af den naturlige hydrologi, samt ved introduktion af flere og større områder med afgræsning, formodentlig i skov- og klitområder.
  • Tilstandene i de offentlige vandløb forventes at blive markant bedre, til stor glæde og gavn for en stor del af vores biodiversitet.
  • Vi forstiller os ligeledes at der skabes større naturområder i samarbejde med private lodsejere.
  • Der etableres ligeledes et frivillignetværk, som vil understøtte arbejdet med at skabe mere vild natur og bedre vandløb

 

Læs mere om Danmarks VILDESTE konkurrencen her

Kontakt

Team Natur