Natura 2000

Natura 2000-områder er unik natur med stor international værdi og er et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne er større sammenhængende naturarealer som har til formål at bevare og beskytte naturtyper, vilde dyr og planter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Der er udpeget 250 Natura 2000-områder i Danmark. Det svarer til 9 % af Danmarks landareal og 28 % af Danmarks havareal.

I Hjørring Kommune har vi 5 Natura 2000-områder:

  • Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb
  • Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å
  • Rubjerg Knude og Lønstrup Klint
  • Tolne Bakker
  • Tislum Møllebæk

Læs mere

Hvert sjette år skal staten og kommunerne udarbejde planer for Natura 2000-områderne. Den nuværende 3. planperiode løber fra 2022 til 2027.

 Staten udarbejder først Natura 2000-planer som sætter målsætningerne for hvert Natura 2000-område.. Efterfølgende skal kommunerne udarbejde en handleplan for hvert Natura 2000-område, som skal realisere målsætningerne på de private og kommunalt ejede arealer. Handleplanerne samler op på indsatserne fra sidste planperiode og beskriver de indsatser, som skal udføres i den kommende planperiode.

Her på siden kan du læse handleplanerne for hvert af de 5 Natura 2000-områder i Hjørring Kommune.

Vi har lavet handleplaner for hvert af de 5 Natura 2000-områder:

Se handleplan for Tislum Møllebæk her

Se handleplan for Tolne Bakker her

Se handleplan for Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb her

Se handleplan for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å her

Se handleplan for Rubjerg Knude og Lønstrup Klint her

Se hvidbogen med høringssvar her

Læs mere om Natura 2000 på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kort over Natura 2000 områder

Ring til os

Ring til Team Natur

72 33 65 80

Skriv til os

Skriv til Team Natur

natur@hjoerring.dk