Vedligeholdelsesmidler

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen.

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2021:

  • 3. februar 2021
  • 20. april 2021
  • 5. august 2021
  • 21. oktober 2021

Læs mere om kriterier for Landsbyforums vedligeholdelsesmidler

Gå til ansøgningsskema

Se byer der tidligere har fået støtte fra vedligeholdelsespuljen

 

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling