Vedligeholdelsesmidler

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen. 

Læs mere om kriterier for Landsbyforums vedligeholdelsesmidler

Se byer der tidligere har fået støtte fra vedligeholdelsespuljen

Bemærk - Ansøgninger til vedligeholdelsespuljen skal ske via ansøgningsskema

Send din ansøgning til Landsbyforums vedligeholdelsespulje via nedenstående formular. Det er vigtigt at pointere, at alle ansøgere skal bruge dette skema. 
Ansøgninger, som ikke er indsendt via dette, vil blive returneret.

Ansøgningsformular (*- skal udfyldes)

1. Ansøgers navn og adresse:

Indtast forening/navn

Indtast navn på ansøgningens kontaktperson

Indtast gade/vej og nr.

Indtast postnummer og bynavn

Indtast dit telefonnummer

Indtast din mail-adresse

2. Projekttitel:

3. Type af projekt:

Sæt et kryds *

4. Kort beskrivelse af projektet:

Indtast kort beskrivelse af projektet

Målgruppe/brugere:

Indtast en kort beskrivelse af mål- og brugergruppe

5. Budget:

Indtast det samlede ansøgningsbeløb

Upload

Felter med (*) skal udfyldes

Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2022:

3. februar 2022.

13. april 2022

7. august 2022.

6. oktober 2022.

Kontakt

By- og Landdistrikts- udvikling