Landsbyforum

Landsbyforum

Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.

Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Tove Marquardsen (Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup) er formand for Landsbyforum. Kirsten Walther (Mosbjerg) er næstformand. Formanden for landsbyforum er medlem af Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling i Hjørring Kommune. Læs mere om Landsbyforums vigtigste opgaver her

Referater fra møder i Landsbyforum

Hvem er Landsbyforum?

Kontakt

Poul Berg
Formand

Mødedatoer i 2022

 

1. møde - Torsdag d. 3. marts 2022

2. møde - Onsdag d. 11. maj 2022

3. møde - Tirsdag d. 30. august 2022

4. møde - Torsdag d. 3. november 2022

Møderne afholdes kl. 19.00 på Rådhuset, hvis ikke andet er aftalt med Landsbyforum.