Landsbyforum

Landsbyforum

Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.

Hvem er Landsbyforum?

Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Poul Berg (tidligere Løkken-Vrå Kommune) er formand for Landsbyforum. Finn Østergaard (tidligere Løkken-Vrå Kommune, Gjurup) er næstformand. Formanden for landsbyforum er medlem af Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling.

Landsbyforums medlemmer

Kontakt

Poul Berg
Formand

Dagsordner og referater

Mødedatoer i 2023

1. møde - Mandag d. 13. februar 2023

2. møde - Tirsdag d. 2. maj 2023

3. møde - Torsdag d. 31. august 2023

4. møde - Onsdag d. 1. november 2023

Møderne afholdes kl. 19.00 på Rådhuset, hvis ikke andet er aftalt med Landsbyforum.