Naturparkrådet for Naturpark Tolne

Til at sørge for at målene i Naturparkplanen bliver opfyldt nedsættes et Naturparkråd. Det består af repræsentanter fra forskellige foreninger, fredede områder og fra Hjørring Byråd. I Naturparkplanen står der beskrevet, hvem der har mulighed for at sidde i Naturparkrådet.

Naturparkrådet er et rådgivende organ, der skal koordinere og kvalificere de kommende arbejdsgruppers indsats i samarbejde med Hjørring Kommune. Det er op til den enkelte organisation at beslutte, om man repræsenteres administrativt eller politisk i naturparkrådet.

Naturparkrådet betjenes af et sekretariat fra Hjørring Kommune, der også varetager administration, drift og udvikling af naturparken. Sekretariatet består pt. af Laus Gro-Nielsen og Bodil Porsbøl Jacobsen fra Team Natur.

Der udvælges i alt op til 18 medlemmer, afhængig af om arbejdsgrupperne bliver nedsat.

  • Tre repræsentanter fra Hjørring Byråd (Jørgen Bing - formand, Erik Høgh-Sørensen og Daniel Vestergaard)
  • En repræsentant fra Vendsyssel Historiske Museum (Jakob Kofoed)
  • En repræsentant fra Friluftsrådet (Hanne Lauritsen)
  • En repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening (Arnold Simonsen)
  • En repræsentant fra Tolne Skovpavillons Venner (Judith Jensen)
  • En repræsentant fra Tolne og Omegns Borgerforening (Brian Wiehl)
  • En repræsentant fra Landsbyrådet for Mosbjerg og Tolne (Peter Andersen)
  • En repræsentant for hver af de fredede områder Eskjær Gods (udpeget af ejeren) - Andreas Heegaard Christiansen, Tolne Skov (udpeget af bestyrelsen for Tolne Skov ApS) - Henrik Hougaard og Katsig bakker (udpeget af Frederikshavn Kommune) - Søren Hoff Brøndum.
  • En repræsentant fra hver arbejdsgruppe (natur, kultur, erhverv, friluftsliv, formidling, turisme) - kommer senere.

14 dage før møde i Naturparkrådet udsendes varsel med opfordring til at indsende forslag til punkter til dagsorden.

En uge før møde i Naturparkrådet udsendes indkaldelse til møde med dagsorden.

Der udarbejdes mødekalender for et år ad gangen. Mødekalender vedtages i Naturparkrådet.

Det er intentionen, at beslutninger i naturparkrådet træffes i fælles forståelse. I tilfælde, hvor det måtte vise sig nødvendigt at træffe beslutninger efter afstemning, afgøres afstemninger i forhold til simpelt flertal.

Dagsordner og referater fra naturparkrådets møder offentliggøres på naturparkens hjemmeside.

Kontakt

Laus Gro-Nielsen
Biolog
Team Natur