Hjørring Handicapråd

I Hjørring Kommune er der i henhold til gældende lovgivning nedsat et Handicapråd.

Handicaprådets formål er at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Dette ved at følge, vurdere og kommentere udviklingen og medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling på området. Handicaprådet skal høres af kommunen om alle initiativer, der vedrører handicappede, og rådet skal beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer med handicap – også uden for det sociale område.

Handicaprådet skal holde sig orienteret på området og være forum for dialog mellem handicappede, deres organisationer og kommunen.

Se Hjørring Kommunes Handicappolitik her

Vedtægter og forretningsorden for handicaprådet

Udpeget af DH Hjørring

Næstformand for Handicaprådet
Henriette Kaarsbo Andersen (Landsforeningen Autisme)
Jørgen H. Nielsens Vej 4, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Henriette K. Andersen
Tlf.: 25 58 08 08

      Suppleant for Henriette Kaarsbo Andersen:
      Jette Myglegaard
 (ADHD-foreningen)
      Apotekervænget 5, 9850 Hirtshals
      Klik her for mail til Jette Myglegaard
      Tlf.: 20 32 99 01

Marlene Pedersen (Dansk Blindesamfund)
Erantisvej 23, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Marlene Pedersen
Tlf.: 23 40 92 53

      Suppleant for Marlene Pedersen:
      Jørn Størup
 (Dansk Blindesamfund)
      Havblikvej 15 F, Lønstrup, 9800 Hjørring
      Klik her for mail til Jørn Størup
      Tlf. 30 33 33 82

Christian Pedersen (Spastikerforeningen)
Troldnæsvej 5, Lørslev, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Christian Pedersen
Tlf.: 40 16 31 84 og 98 96 31 84 

      Suppleant for Christian Pedersen:
      Ove Lund Engbjerg
 (Gigtforeningen)
      Snevrevej 15, 9850 Hirtshals
      Klik her for mail til Ove Engbjerg
      Tlf.: 21 67 76 38 og 98 97 13 38 

Hella Hohnsbehn (LEV)
Thorsvej 33, 9800 Hjørring
Klik her for mail til Hella Hohnsbehn
Tlf.: 98 90 00 48 og 40 26 69 86

      Suppleant for Hella Hohnsbehn:
      Charlotte Stokbro Eisenhardt
 (Muskelsvindfonden)
      Damhusvej 37, 9830 Tårs
      Klik her for mail til Charlotte Stokbro Eisenhardt
      Tlf.:  20 66 76 71 

Helena Jensen (Diabetesforeningen)
Søndenåvej 2, 9881 Bindslev
Klik her for mail til Helena Jensen
Tlf.: 28 93 29 56 

      Suppleant for Helena Jensen:
      Nelly Lundsgaard-Sørensen
 (Epilepsiforeningen)
      Fanøgade 14, 9850 Hirtshals
      Klik her for mail til Nelly Lundsgaard-Sørensen
      Tlf.: 20 20 48 97

Jørgen Hassing (Dansk Handicap Forbund)
Nøddely 12, 9830 Tårs
Klik her for mail til Jørgen Hassing
Tlf.: 60 83 08 31 

      Suppleant for Jørgen Hassing:
      Lisa Haugaard Pedersen
 (Ulykkes- Patientforeningen)
      Tvevangsvej 103, 9800 Hjørring
      Klik her for mail til Lisa Haugaard Pedersen
      Tlf.: 60 15 70 85 

Svend Hjorth (SIND)
Baldersvej 6, 9870 Sindal
Klik her for mail til Svend Hjorth
Tlf.: 30 11 06 94

      Suppleant for Svend Hjort:
      Hermann Christmann
 (Stammeforeningen)
      Bregnevej 10, 9800 Hjørring
      Klik her for mail til Hermann Christmann
      Tlf.: 51 24 54 78

For Byrådet

Formand for Handicaprådet
Chelina Bagger (A)
Klik her for mail til Chelina Bagger
Tlf.: 41 93 77 41

      Stedfortræder for Chelina Bagger
      Per Møller (C)

      Klik her for mail til Per Møller
      Tlf.: 40 81 65 31 

Sven Bertelsen (T)
Klik her for mail til Sven Bertelsen
Tlf.: 41 22 30 63

      Stedfortræder for Sven Bertelsen
      Mai-Britt Beith (A)

      Klik her for mail til Mai-Britt Beith
      Tlf.: 41 93 77 22

Søren Smalbro (V)
Klik her for mail til Søren Smalbro
Tlf.: 22 74 97 22 

      Stedfortræder for Søren Smalbro
      Carsten Andersen (A)

      Klik her for mail til Carsten Andersen
      Tlf.: 41937742

For forvaltningerne

Teknik- og Miljøområdet:
Michael Hammer
Klik her for mail til Michael Hammer
Tlf.: 72 33 65 44

      Stedfortræder for Michael Hammer
      Tonni Hansen

      Klik her for mail til Tonni Hansen

Arbejdsmarkedsområdet: 
Bente Collart

Klik her for mail til Bente Collart
Tlf.: 41 93 69 20

      Stedfortræder for Jeanette K. Andersen
      Anne Mette Hastrup
      Klik her for mail til Anne Mette Hastrup
      Tlf.: 72 33 61 61

Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet:
Anette Stevn Jensen

Klik her for mail til Anette Stevn Jensen
Tlf.: 72 33 38 05

      Stedfortræder for Anette Stevn Jensen
      Gitte Schimmell
 
      Klik her for mail til Gitte Schimmell
      Tlf.: 72 33 35 34 

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet:
Klaus Wehner

Klik her for mail til Klaus Wehner
Tlf.: 72 33 50 61

Handicaprådets Sekretærfunktion:
Hanne Nielsen

Klik her for mail til Hanne Nielsen
Tlf.: 72 33 50 66

Her kan du finde dagsordener til kommende møder samt referater og bilag fra tidligere møder.

Find dagsordener, referater og bilag - klik her

Har du spørgsmål?

Hanne Nielsen
Handicaprådets sekretærfunktion

Mødedatoer i 2021

  • 18. februar
  • 25. marts
  • 29. april
  • 20. maj
  • 17. juni
  • 26. august
  • 23. september
  • 28. oktober
  • 25. november

Møderne afholdes normalt kl. 15.00 - 17.00 på Rådhuset i Hjørring.