Midlertidige retsvirkninger - forslag til kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkninger over for de ejendomme, som er omfattet af tillægget.

Kontakt

Team Plan