Visioner og målsætninger for Sundheds-området

For at realisere Hjørring Kommunes Sundhedspolitik og markere en tydelig retning for ledelse og personale har forvaltningen udarbejdet en fælles mission, vision og målsætninger for sundhedsområdet.

Beskrivelse af sundhedsområdet

Hensigten med beskrivelsen er, at bidrage til at skabe overblik over Sundhedsområdet i Hjørring Kommune samt at sætte fokus på udfordringer på Sundhedsområdet.

Sundhedsområdets vigtigste funktion (mission) er at bidrage til at øge borgernes sundhed, livskvalitet og evne til fysisk, psykisk og social egenomsorg.

Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i Hjørring Kommune er af afgørende betydning, hvis ikke kommunen skal imødese, at udgifterne vil eksplodere som følge af demografi, kronikeropdrift og de heraf afledte økonomiske konsekvenser på kommunens største driftsområder: Arbejdsmarkeds- og Ældreområdet.

Den samlede årlige nettoudgift for Hjørring Kommune som følge af merforbrug i sundhedsvæsenet, sygefraværsdage og førtidspension forårsaget af KRAM-faktorerne (faktorer relateret til Kost, Rygning, Alkohol og Motion) kan således anslås at være hele 66 mio. kr. årligt.

Sundhedsaftalen 2024-2027

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sikrer koordinering og sammenhæng af indsatsen indenfor sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren både på det somatiske og det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er nu godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland. Den nye sundhedsaftale er gældende fra 1. januar 2024 og indtil en ny aftale træder i kraft.

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Sundhedsaftalen består af to dele - den politiske sundhedsaftale og den tværsektorielle grundaftale. Find links til de to dele til højre på denne side.