Kommuneplan

Kommuneplanen er den bærende og overordnede plan for den fysiske udvikling i Hjørring Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men Byrådet skal revidere planen hvert fjerde år.

Hjørring Kommuneplan 2016 er vedtaget af Byrådet den 26. april 2017.

Kommuneplanen er i øjeblikket under revision.

Kommuneplanen omfatter hele kommunen og beskriver byrådets mål og strategier for udviklingen - for eksempel, hvordan byerne skal vokse, erhvervsudvikling, overordnet infrastruktur, natur og landskab og mange andre emner.

Kommuneplanen fastlægger bestemmelserne for kommunens forskellige lokalområder - kaldet rammeområder - i forhold til opførelse af bygninger, anvendelse af arealer m.m.

Kommuneplanen fastlægger dermed rammerne for indholdet i de kommende lokalplaner, som er bindende for ejere og bruger af den ejendom, lokalplanen omfatter.

Se den gældende Kommuneplan her

Kontakt

Team Plan