Fælles ansvar

I Fælles ansvar beskrives tre indsatsområder, som alle medarbejdere på Børne- og Undervisningsområdet skal arbejde med i de kommende år (2016-2019): Brobygning og overgange, Inklusion samt Tværfagligt distriktssamarbejde.