Værdighedspolitik

Hjørring Kommunes Værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje, som gives af den kommunale ældrepleje til personer over folkepensionsalderen.

Temaer

For at kunne skabe rammerne for et værdigt liv for borgere, som har fået brug for pleje eller hjælp, tager værdighedspolitikken for 2023 til 2026 udgangspunkt i følgende syv temaer:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • Bekæmpelse af ensomhed
  • En værdig død
  • Pårørende