Principper for inddragelse af råd, nævn, dialogfora mv.

Når man beskæftiger sig med inddragelse af borgere i den kommunale beslutningsproces, bør der overordnet set sondres mellem to former for inddragelse:

  1. Inddragelse af borgerne i deres egenskab af brugere / interessenter og
  2. inddragelse af borgerne i deres egenskab af medborgere.

Når vi taler om borgerinddragelse gennem organer så som råd, nævn, brugerbestyrelser og dialogfora, er der tale om den førstnævnte form for borgerinddragelse. 

Sondringen mellem borger- og brugerinddragelse er væsentlig at have for øje, når der skal tages stilling til, hvordan borgerinddragelsen skal tilrettelægges og i forbindelse med afgræsningen af hvilken type sager, der skal være genstand for inddragelse.