Vores Åbne Skole

 Vores Åbne Skole understøtter Hjørring Kommunes skolepolitiske målsætning om, at "Den Åbne Skole styrker elevernes læringsudbytte og trivsel.

Målet er, at siden "www.voresåbneskole.dk" bliver en vigtig inspirationskilde i planlægningen af undervisning og dermed giver eleverne en endnu mere attraktiv skoledag.

Læs mere om Hjørring Kommunes læringstilbud - Åben skole og åben dagtilbud